Rad u paru i skupinama u nastavi stranog jezika
Blog

Rad u paru i skupinama u nastavi stranog jezika

Za popis svih Jantarovih tečajeva za stručno usavršavanje nastavnika posjetite https://www.jantar.hr/hr/global

Piše: Marina Jurišić, prof. talijanskog i hrvatskog jezika


Rad u paru i u malim skupinama može značajno poboljšati učenje i pomoći učenicima da budu uspješniji. Na taj su način oni sami više uključeni u nastavu, mijenja se uobičajen ritam nastavnog sata, a u središtu su pažnje upravo učenici dok učitelj ima više vremena za promatranje, kretanje po učionici i osluškivanje onoga što rade. Ovakav oblik nastavnog rada omogućuje učenicima razgovor s kolegama iz razreda, postavljanje pitanja vezanih za nastavno gradivo, primjenu stečenih znanja u novim okolnostima, ali i uspješno ostvarivanje zajedničkog cilja. Učitelj više nije jedina osoba čije se upute trebaju slušati. Kako bi ispunili zadatak, učenici moraju surađivati zajedno, naučiti voditi i usmjeriti, ali i pažljivo slušati upute.


Kako uspješno odabrati veličinu grupe i po kojem kriteriju podijeliti učenike?

Rad u paru odličan je izbor ako želite da je svatko podjednako uključen u diskusiju. One glasnije, koji ponekad mogu uplašiti i „zasjeniti“ druge, dobro je staviti zajedno da rade u paru ili u skupini od 3 učenika. Manje skupine mogu se sastojati od učenika istih ili mješovitih sposobnosti, ovisno o tome što učitelj želi postići. Nije zanemariva ni uloga Wingmana. Njegov je zadatak bilježiti ono što sluša i opaža. Može promatrati dvoje učenika, zabilježiti njihova imena, staviti znak svaki put kada govore, kada navode neku informaciju iz teksta ili kada skrenu s teme. Može izdvojiti najvažnije informacije koje je čuo ili što bi sam rekao na zadanu temu.


Što učitelj treba učiniti?

Potrebno je objasniti zadatak i jasno postaviti ciljeve prije nego što se krene s radom u skupinama. Pokažite sami ili uz pomoć nekoga iz razreda točno ono što učenici trebaju raditi te provjerite jesu li razumjeli. Ako je potrebno, koristite i materinski jezik; važno je da je uputa jasna, kao i vrijeme potrebno za izvođenje aktivnosti. Za one koji ranije (i uspješno) izvrše zadatak uvijek treba imati spremno i nešto dodatno. Na treba zaboraviti prezentiranje, vrednovanje i povratnu informaciju nakon završetka aktivnosti kako učenici ne bi pomislili da je sve bilo samo gubitak vremena.

 

Kako izbjeći tipične zamke? 

Uz ovakav način rada očekujemo buku. Dobro je dogovoriti nekakav zajednički signal, upozorenje koje će značiti da se treba stišati. Vikanje i nadglasavanje mogu samo stvoriti suprotan učinak. Ako previše učenika govori odjednom, dobro je postaviti i osobu koja sluša i promatra nakon čega se uloge zamijene.

 

Nekoliko dobrih ideja…

  • Divide and Conquer

Dulji tekstovi ili čak i cijeli romani mogu se ravnomjerno podijeliti unutar grupe. To učenicima omogućuje da pomažu jedni drugima, ali i da usavrše vještine govora, argumentiranja i objašnjavanja.

  • Think – Pair – Share (Misli – Spari – Podijeli)

Vrlo jednostavan rad u paru koji učenicima daje priliku da misle sami, rade zajedno i prezentiraju svoje ideje. Uspjeh ove aktivnosti  ovisi o kvaliteti pitanja koje učitelj postavlja. Deset minuta dovoljno je učenicima da promisle i zapišu svoje pojedinačne odgovore. Zatim slijedi svrstavanje u parove i traženje zajedničkog stajališta. Ako većina razreda dijeli isto mišljenje, možete pokušati s kritičkim ili čak malo provokativnim pitanjima kako bi učenici argumentirali i branili svoje stavove. Mogućnosti su brojne.

  • Opiši i nacrtaj

Učenici su podijeljeni u parove ili u skupine. Jedan od učenika ima sliku koju opisuje, a ostali prazan papir na koji crtaju sliku koju nisu prethodno vidjeli. Dopušteno je i postavljanje pitanja kako bi crtež bio što vjerodostojniji. Neka predmeti na slici prate obrađeni vokabular.

  • Memory

Pokažite nekoliko različitih predmeta i dajte učenicima 60 sekundi da ih zapamte. U malim skupinama učenici zapisuju predmete koje su zapamtili. Ova aktivnost može biti praćena i nekim dodatnim zadacima poput pisanja rečenica o spomenutom predmetu, mjestima na kojim ase može naći i slično.

  • Jigsaw

Ova aktivnost omogućuje učenicima da postanu "stručnjaci" za jedan dio te da zatim dijele svoje znanje s drugima. Podijelite temu na nekoliko sastavnih dijelova ("dijelovi slagalice“). Svaka skupina ima različiti „komad” teme, a na kraju izmjenjuju svoje znanje s ostalim učenicima. Možete prikupiti i pisani zapis o radu svake skupine i složiti pravu slagalicu.

Prijavite se na vrijeme
Prijave za Tečaj