Jantar

Politika privatnosti

IZJAVA O PRIVATNOSTI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Temeljem članka 3. i članka 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08,130/11, 106/12), Jantar d.o.o., A.B. Šimića 28 – Split, OIB: 85166931594 i Učilište JANTAR, A.B. Šimića 28 – Split, OIB:96425511135 (zajednički u daljnjem tekstu: JANTAR) skrbe o zaštiti svih osobnih podataka koje prikupljaju u svrhu izvršavanja poslovnih obaveza. JANTAR je usklađen sa općom uredbom o zaštiti osobnih podataka GDPR.

OSOBNI PODACI

Osobnim podatkom smatra se svaki podatak koji može nedvojbeno odrediti osobu, tj. utvrditi njezin identitet (kao što su ime i prezime, adresa, OIB, JMBG, broj osobne iskaznice, broj putovnice, broj bankovne kartice i sl.) kao i svaki drugi podatak, čije neovlašteno korištenje može nanijeti materijalnu i moralnu štetu toj osobi. Obradom osobnih podataka smatra se svaka radnja ili skup radnji izvršenih nad osobnim podacima, kao što je prikupljanje, pohranjivanje, organiziranje, ažuriranje, prilagodba, povlačenje, uvid, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje (ili na drugi način učinjenih dostupnim), svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

JANTAR u svrhu obavljanja redovnog poslovanja prikuplja slijedeće podatke:

 • osnovne matične podatke osobe: ime i prezime, OIB, datum rođenja, spol, adresa i mjesto prebivališta. Osnovni matični podaci prikupljaju se u svrhu osnovnih operacija obavljanja redovne djelatnosti kao što su upis u nastavne dnevnike rada, izdavanje ugovora, izdavanje svjedodžbi, izdavanje računa, obavljanje neophodne poslovne korespodencije i sl.
 • dodatne kontakt podatke osobe: broj ili brojevi telefona/mobitela, e-mail adresa, dodatne adrese (boravište i sl). Podaci se koriste za obavljanje poslovne korespodencije, te za komunikaciju u promotivne svrhe (slanje „newslettera“, informacija o novim uslugama/proizvodima, slanje promotivnih materijala i sl.) isključivo uz dopuštenje osobe
 • dodatne matične podatke: ime i prezime roditelja, mjesto rođenja, državljanstvo. Dodatni matični podaci koriste se za vođenje obaveznih matičnih knjiga u obrazovnim programima, te prilikom ispisa poslovnih dokumenata (primjerice svjedodžba o završenom tečaju)
 • podatke o bankovnom računu. Podaci se koriste u svrhe izvršavanja financijskih operacija (primjerice povrat novca)
 • podatke o skrbnicima maloljetnih osoba: ime i prezime skrbnika, spol, OIB, datum rođenja, adresa prebivališta, kontakt brojevi telefona/mobitela, kontakt e-mail adresa. Podaci se koriste u svrhu obavljanja redovnog poslovanja s maloljetnim osobama za koje su zakonsko odgovorne druge pravne ili fizičke osobe.

JANTAR podatke prikuplja na nekoliko načina:

 • izravno u prostorijama u kojima obavlja djelatnost
 • putem telefona
 • putem e-mail korespodencije
 • putem obrazaca dostupnih na Internet stranicama jantar.hr

JANTAR poštuje privatnost svih osoba čiji se podaci prikupljaju na bilo koji od gore navedenih načina, te se prikupljeni osobni podaci obrađuju sa velikom savjesnošću. Svi prikupljeni podaci se strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici JANTARA i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. JANTAR prikupljene podatke ne smije neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza.

POHRANA I ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci mogu se čuvati u:

 • fizičkom obliku
 • elektroničkom obliku

Podaci u fizičkom obliku čuvaju se u za to posebno predviđenim mjestima sa ograničenim pristupom, te su dostupni isključivo ovlaštenim osobama obučenima za zaštitu podataka.

Podaci u elektroničkom obliku čuvaju se u posebnom informatičkom sustavu predviđenom za pohranu i obradu podataka sukladno poslovnim djelatnostima JANTARA. Pristup podacima od strane djelaznika JANTARA ograničen je putem korisničkih ovlaštenja za svakog pojedinog djelatnika, te pristup podacima imaju samo one osobe kojima su podaci neophodni za obavljanje redovnog poslovanja.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

JANTAR pridaje veliku važnost zaštiti prikupljenih osobnih podataka, te preuzima sve moguće korake u svrhu zaštite podataka od neovlaštenog uvida ili korištenja istih od strane neovlaštene osobe.

Svi djelatnici JANTARA dužni su poštovati načela zaštite osobnih podataka, proći adekvatnu obuku o načinu prikupljanja, obrade i zaštite osobnih podataka, te pismenim putem predati izjavu o obvezi čuvanja osobnih podataka.

Sve mjere koje JANTAR poduzima u svrhu zaštite osobnih podataka usklađene su sa:

 • Zakonom o zaštiti osobnih podataka
 • Općom uredbom o zaštiti podataka EU (GDPR)
 • Direktivom EU o zaštiti podataka (DPD)

PRAVO NA UVID U OSOBNE PODATKE

Svaka osoba ima pravo podnijeti zahtjev ovlaštenoj osobi JANTARA radi ostvarivanja prava na uvid u svoje osobne podatke, te na njihovu dopunu, izmjenu, brisanje i slično. Ukoliko se utvrdi da je bilo koji od osobnih podataka netočan, JANTAR će izvršiti ažuriranje podataka prema zahtjevu korisnika.

U slučaju da pojedina osoba zahtjeva obustavu obrade ili brisanje osobnih podataka, o tome može obavijestiti djelatnike JANTARA i to pisanim putem:

 • elektroničkom poštom na adresu info@jantar.hr
 • poštom na adresu JANTAR, A.B. Šimića 28, 21000 Split
 • uručenjem pisanog zahtjeva osobno na adresi ureda, A.B. Šimića 70, 21000 Split

U slučaju navedenog zahtjeva JANTAR će iz evidencije brisati kontakt brojeve telefona i mobitela, kontakt e-mail adresu, te IBAN. Svi ostali podaci neophodni su za izvršavanje poslovnih obaveza (primjerice: izdavanje prijepisa svjedodžbe na zahtjev korisnika, izdavanje potvrda o završetku tečaja i sl.), te se u određenim situacijama moraju čuvati u arhivi zbog zakonskih obveza. Preostali osobni podaci čuvati će se isključivo za navedene svrhe, dok će JANTAR do danjega obustaviti obradu osobnih podataka.

KRŠENJE PRIVATNOSTI PODATAKA

Svaka osoba koja smatra da im je povrijeđeno neko od prava zajamčenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka ima pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

U slučaju eventualnog kršenja privatnosti podataka iz naših sustava ili sustava bilo kojeg od naših partnera, JANTAR će obavijestiti sve relevantne osobe i nadležna tijela u roku od 72 sata od prekršaja, ako je očigledno da su zbog prekršaja ukradeni i/ili spremljeni osobni podaci iz kojih se može utvrditi identitet vlasnika podataka

KOMUNIKACIJA PUTEM ELEKTRONIČKE POŠTE (e-mail)

JANTAR koristi prikupljene e-mail adrese kao redovni oblik komunikacije s klijentima i polaznicima. Komunikacija putem elektroničke pošte odvija se putem Simple Main Transfer Protokola (SMTP). Naši SMTP poslužitelji zaštićeni su TLS-om (ponekad pozantim kao SSL), što osigrava da je sadržaj elektroničke pošte šifriran pomoću SHA-2, 256-bitne kriptografije prije slanja putem Interneta. JANTAR se obvezuje da komunikacija putem elektroničke pošte neće biti prenesen bilo kojoj od trećih strana, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza.

Sva komunikacija putem elektroničke pošte koja služi u svrhu redovnog obavljanja poslovanja (komunikacija vezana uz odvijanje tečajeva, komunikacija o financijskim obvezama, informacije o bitnim promjenama i nadogradnjama, generiranje korisničkih računa za pristup JANTAROVIM informacijskim sustavima, i sl.) smatra se neophodnom za izvršenje poslovnih obveza JANTARA, te je kao takva sastavni dio komunikacije između djelatnika JANTARA i osoba čije podatke JANTAR prikuplja u svrhu redovnog poslovanja.

JANTAR može koristiti prikupljene e-mail adrese i u promotivne svrhe kao što su primjerice slanje „newslettera“, slanje obavijesti o novim uslugama i proizvodima, slanje informacija o događajima i promocijama, i sl. JANTAR se obvezuje da će korištenje e-mail adrese za komunikaciju u promotivne svrhe izvršavati samo u slučajevima kada je osoba dala eksplicitno dopuštenje za ovakav način korištenja e-mail adrese.

PRAĆENJE POSJETA WEB LOKACIJI

Kao i većina web stranica, www.jantar.hr upotrebljava Google Analytics (GA) alat za analizu ponašanja posjetitelja našim web stranicama. Prikupljeni podaci se koriste kako bismo utvrdili trendove i interese posjetitelja i što bolje razumijeli zahtjeve naših klijenta. Iako GA bilježi podatke kao što su vaša geografska lokacija, vaš uređaj, internetski preglednik i operativni sustav, nijedan od tih podataka ne može vas osobno identificirati. GA također bilježi IP adresu računala koja bi se mogla koristiti za osobnu identifikaciju, ali JANTAR nema pristup tom podatku.

Kako bi posjet našim web stranicama bio što funkcionalniji i praktičniji, GA upotrebljava određenu količinu informacija, takozvanih cookies (kolačići). Oni služe da bi web stranica radila optimalno i kako bi se poboljšalo iskustvo pregledavanja i korištenja od strane posjetitelja, a detalje o njima mogu se pronaći na Googleovim vodičima za razvojne programere. Posjetom i korištenjem web stranice www.jantar.hr svaki posjetitelj pristaje na upotrebu kolačića koje je moguće i blokirati. Onemogućavanje kolačića na vašem web pregledniku zaustavit će GA da prati bilo koji dio vašeg posjeta u bilo kojem dijelu web stranice. U tom slučaju posjetitelji i dalje mogu pregledavati web stranicu, uz napomenu da u tom slučaju neke mogućnosti neće biti dostupne.

Za više podataka o pravilima privatnosti platforme Google Analytics, možete se informirati putem sljedećeg poveznice https://policies.google.com/privacy?hl=hr

PROMJENE IZJAVE O PRIVATNOSTI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Ova izjava može se s vremena na vrijeme mijenjati u skladu sa zakonodavnim okvirom i/ili razvojem industrije. JANTAR nije dužan osobno obavijestitit svakog klijenta o izmjenama ove Izjave, ali će sama Izjava u takvom slučaju biti ažurirana na web stranici www.jantar.hr. Preporučujemo da svi klijenti povremeno provjeravaju navedenu web stranicu kako bi se informirali o eventualnim izmjenama Izjave o privatnosti i zaštiti osobnih podataka.