Programi prekvalifikacija

Dentalni asistent

Saznaj više

Osvrt na tečaj

 • Zanimanje s vrlo visokom stopom zaposlenja
 • Rad u ugodnim i mirnim uvjetima
 • Mogućnost zaposlenja u inozemstvu
 • Samostalnost u radu
 • Poticajna primanja

Zašto odabrati Jantar...

Uključena praksa

Online pristup nastavnim materijalima

Konzultacije s predavačima

Programi s pravom upisa u radnu e-knjižicu

Farmaceutski tehničar

Saznaj više

Osvrt na tečaj

 • Rad u zatvorenom prostoru i sterilnim uvjetima
 • Mogućnost daljnjeg obrazovanja na fakultetu
 • Poticajna primanja
 • Zanimanje s vrlo visokom stopom zaposlenja

Zašto odabrati Jantar...

Uključena praksa

Online pristup nastavnim materijalima

Konzultacije s predavačima

Programi s pravom upisa u radnu e-knjižicu

Fizioterapeutski tehničar

Saznaj više

Osvrt na tečaj

 • Rad s modernim uređajima i pomagalima
 • Mogućnost zapošljavanja u inozemstvu
 • Zanimanje širokih mogućnosti (pedijatrija, gerijatrija, sportska medicina… )
 • Nema rada u noćnoj smjeni

Zašto odabrati Jantar...

Uključena praksa

Online pristup nastavnim materijalima

Konzultacije s predavačima

Programi s pravom upisa u radnu e-knjižicu

Prijave za Tečaj

Rok za prijavu

još dana

Saznaj više

Uvjeti upisa

U program se može upisati osoba koje ima:

 • završenu osnovnu školu
 • 15 godina
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje  poslova dentalni/a asistent/ica. (Medicina rada)


Za upis u program prekvalifikacije polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrdit ćemo:

 • razlike i dopune općeobrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti


Polaznici će prije početka programa dobiti Odluku o razlikovnim predmetima koje trebaju svladati u tijeku svog obrazovanja.

Saznaj više

Trajanje programa

 • Dentalni asistent: 2760 sati
 • Farmaceutski tehničar: 2588 sati
 • Fizioterapeutski tehničar: 2613 sati


Program se izvodi konzultativno-instruktivnom nastavom

Planirana je realizacija 50% fonda sati nastave od propisanog fonda sati u redovitoj nastavi za teorijsku nastavu, dok je za praktičnu nastavu  i vježbe predviđen isti broj sati kao i u redovitom sustavu obrazovanja. Obrazovanje odraslih u konzultativno-instruktivnoj nastavi izvodi se na skupnim i individualnim konzultacijama.

Skupne konzultacije se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obvezne su za sve polaznike.

Broj sati skupnih konzultacija ne može biti manji od dvije trećine ukupnog broja sati za nastavu pojedinog predmeta utvrđenog u programu obrazovanja odraslih koji je donijela ustanova.

Vježbe će se realizirati s kojom Ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji.

Saznaj više

Ciljevi i ishodi učenja

Za ciljeve i ishode učenja te dodatne informacije o pojedinim programima prekvalifikacija, posjetite web stranice Zdravstvenog učilište Medical putem slijedećih poveznica:

Dentalni asistent

Farmaceutski tehničar

Fizioterapeutski tehničar

Ciljevi i ishodi učenja
Prijavite se na vrijeme
Prijave za Tečaj