Projekti i suradnje

Erasmus+ KA2

Virtual Reality for Language Learning 2.0

Kategorija projekta: razvoj inovacije


Cilj projekta: razvoj inovativnih Virtual Reality tehnologija za učenje stranih jezika


Oznaka projekta: 2023-1-HR01-KA220-ADU-000151917


Naš izvorni projekt, VR4LL 1.0, pružio je nastavnicima jezika i učenicima priliku da koriste VR tehnologiju u kontekstu učionice. Jedan učenik koji nosi slušalice dobio je zadatak da ga izvrši u jednom od naših angažirajućih virtualnih svjetova, uz upute koje mu pružaju njegovi ili njezini kolege. Uspjeh ovog početnog projekta može se mjeriti velikim brojem škola stranih jezika koje koriste naš VR materijal, kao i činjenicom da je projekt ušao u uži izbor za prestižnu nagradu ELTon British Councila, u kategoriji Digitalne inovacije.

VR4LL 2.0 novi je projekt, također sufinanciran programom Erasmus+, koji ima još ambicioznije ciljeve. U ovom novom projektu razvijat ćemo dva različita tipa okruženja za učenje. U prvom tipu, polaznici će obavljati zadatke u virtualnom okruženju za učenje poput znanstvenog laboratorija, s čim su neki polaznici možda upoznati, ali sigurno nisu svi. U drugom tipu okruženja, polaznici će morati izvršiti zadatak snalaženjem kroz niz tzv. escape rooms. U ovom slučaju polaznicima će sve biti novo, kako okruženja za učenje tako i sami zadaci koje učenici moraju riješiti.

U objema tipovima okruženja za učenje bit će mogući višestruki igrači, tako da će polaznici moći komunicirati sa svojim kolegama unutar i izvan virtualnih svjetova, kao i s raznovrsnim objektima i avatarima (ili likovima koje ne igraju igru).

Osnovni cilj VR4LL 2.0 je iskoristiti nedavne napretke u VR tehnologiji kako bi se odraslim polaznicima pružile još poticajnije prilike za vježbanje i poboljšanje njihovih jezičnih vještina.

Erasmus+ KA2

Aktivnosti

Prvi transnacionalni projektni sastanak

Split, Hrvatska

Nositelj: Učilište Jantar

29.11.2023. - 1.12.2023.

U Splitu se održao naš prvi sastanak uživo kojem su nazočili svi partneri. Budući da se radi o velikom projektu naš je sastanak trajao tri dana te smo na njemu donijeli mnogobrojne zaključke i dogovorili buduće aktivnosti. Uspostavili smo alate za upravljanje projektom, detaljno pregledali vremensku crtu našega projekta te pažljivo izradili naše kriterije za kontrolu kvalitete i plan učinka. Također smo imali detaljne rasprave o konceptu naših virtualnih okruženja za učenje i sada smo spremni za izradu istih.  

Erasmus+ KA2

Developing Responsible Global Citizens

Kategorija projekta: razvoj inovacije


Cilj projekta: implementacija "DRGC" kurikuluma u učenju stranih jezika


Oznaka projekta: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085168


Developing Responsible Global Citizens zajednička je svrha škola stranih jezika da se razvijaju kao mjesta učenja s idealnom prilikom da pozitivno utječu na učenike u sigurnom okruženju dajući im jezične i komunikacijske vještine za istraživanje, odlučivanje i djelovanje suočavajući se sa svim izazovima planeta.


Razvijajući nastavne centre budućnosti, nastavni plan i program DRGC-a razvija kompetencije engleskog jezika i učinkovite komunikacijske vještine u kontekstu zajednice, zdravlja, okoliša, raznolikosti i inovacija (CHEDI). Ovo razvija kreativnost učenika, kritičko razmišljanje, suradnju u postizanju konsenzusa dok se istovremeno gradi samopouzdanje za rješavanje ovih izazova.


Cilj je ovog projekta, koji se provodi kao projekt transnacionalne suradnje unutar programa Erasmus KA2, razviti brojne inovativne metode za primjenu u organizacijama za podučavanje jezika. DRGC Curriculum Builder softverski je alat za učenike, nastavnike, ravnatelje učilišta i akademske direktore za brzo i jednostavno dizajniranje personaliziranih nastavnih planova i programa, od A1 do C2. Teme i ishodi učenja potiču pozitivan i otvoren pristup učenju bez ikakvih prepreka.


Izradit ćemo i priručnik za nastavnike te videozapise za pomoć u profesionalnom razvoju nastavnika objašnjavajući kako koristiti alat za izradu nastavnog plana i programa, softver, metodologije usmjerene na učenika, teoriju i praksu ELT-a s idejama za zadatke koji se mogu implementirati s učenicima jezika u učionici i izvan nje.

Erasmus+ KA2

Aktivnosti

1. transnacionalni sastanak

Sofia, Bugarska

Nositelj: International House Sofia

22.-23.11.2022.

Djelatnici Učilišta Jantar u suradnji s projektnim partnerima iz Bugarske, Španjolske, Irske i Italije održali su prvi transnacionalni sastanak u sklopu projekta Developing Responsible Global Citizens. Ciljevi projekta prezentirani su skupini naših polaznika i njihovih roditelja početkom 2022. godine. Sudionici prezentacije pokazali su veliki interes za implementaciju projektnih ciljeva i povezanih metodologija u nastavi. 

Kao i obično, na prvom sastanku uspostavljen je okvir implementacije svij projektnih aktivnosti, s naglaskom na izradi DRGC okvira koji sadrži specifične ciljeve i ishode učenja za sve teme koje će se obrađivati u sklopu istoimenog kurikuluma.

2. transnacionalni sastanak

Split, Hrvatska

Nositelj: Učilište Jantar

25.5.2023. - 26.5.2023.


Tijekom sastanka održanog u Učilištu Jantar u Splitu, partneri su raspravljali o situaciji s IH Galwayem te su se odlučili za redistribuciju zadataka i financija među sobom. Suglasili su se kontaktirati bugarsku Nacionalnu agenciju za savjet. Detaljne rasprave su uslijedile o razvoju DRGC okvira, gdje su istaknute promjene i odgovornosti za pregled i konačno usavršavanje istoga. Također, rasprave o specifikaciji softvera za izradu nastavnih planova istaknule su jednostavan i korisnički prihvatljiv pristup, definirajući značajke, odgovornosti i vremenski okvir za njegov razvoj. Sastanak je također obuhvatio strategije diseminacije, poboljšanja web stranice i bloga, te nadolazeće konferencije, zaključujući s planovima za sljedeći sastanak u studenom 2023. u Barceloni.

3. transnacionalni sastanak

Barcelona, Španjolska

Nositelj: Molehill Holdings

23.11.2023. - 24.11.2023.

Sastanak u Barceloni bio je usmjeren na sveobuhvatne rasprave o različitim aspektima projekta. Partneri su evaluirali napredak projekta od posljednjeg sastanka, a ključne točke dnevnog reda uključivale su detaljnu procjenu DRGC okvira, prezentaciju softvera Syllabus Builder od strane IH Sofije te obimno testiranje i analizu kako bi se osiguralo njegovo usklađivanje s zahtjevima projekta. Dodatno, raspravljalo se o fazi pilotiranja, ulogama partnerskih organizacija i uključivanju vanjskih partnerskih organizacija za testiranje spomenutog alata za izradu nastavnih planova.

Erasmus+ KA2

I-BLU

Kategorija projekta: razvoj inovacije


Cilj projekta: inovativno kombinirano jezično usavršavanje


Oznaka projekta: 2022-1-RS01-KA220-ADU-000090189


Innovative Blended Language Upskilling (I-BLU) ima za cilj pružiti inovativan alat za učenje za odrasle učenike engleskog jezika i nastoji osnažiti stručnjake za podučavanje jezika u pružanju kvalitetnih jezičnih tečajeva.


Važno je da jezične organizacije nastave s ponudom visokokvalitetne nastave utemeljene na dokazima za učenike i obuke za nastavnike koristeći metodologiju kombiniranog učenja. Ovaj će projekt zadovoljiti ovu vitalnu potrebu i također će nam omogućiti da ovu razvojnu podršku učinimo dostupnom mnogo većem broju učitelja i odraslih učenika diljem Europe.


Za razliku od drugih mješovitih tečajeva, I-BLU uključuje i taksonomiju tipova odraslih učenika i komponentu osposobljavanja nastavnika s jednakim naglaskom na metodologiju, potrebe učenika, digitalne vještine i meke vještine.


Kako bi se olakšalo učinkovitije učenje jezika putem neovisnih besplatnih digitalnih sredstava, projekt stavlja jednak fokus na učenikove potrebe i stilove učenja, kao i na upoznavanje nastavnika s kombiniranim resursima i razvoj strategija i metodologija za uspješno posredovanje između sadržaja učenja i učenik jezika.


Digitalna transformacija, promjene u stilovima komunikacije i učenja, poboljšana fleksibilnost i jednostavnost pristupa, inkluzivna dimenzija i usklađenost s CEFR-om neki su od elemenata I-BLU-a koji ne bi bili mogući bez zajedničkog međunarodnog napora pet partnera na projektu: Babel Idiomas iz Španjolske, Blackbird iz Srbije, CPIP iz Rumunjske, Jantar iz Hrvatske i LUV iz Slovenije.


Erasmus+ KA2

Aktivnosti

1. transnacionalni sastanak

Čačak, Srbija

Nositelj: Blackbird

24.-25.11.2022.

U studenom 2022. godine članovi projektnog tima Učilišta Jantar, u suradnji sa projektnim partnerima iz Srbije, Španjolske, Rumunjske i Slovenije, prisustvovali su vrlo produktivnom i informativnom prvom transnacionalnom sastanku u sklopu projekta I-BLU.


Tijekom dvodnevnog sastanka partneri su uspješno postavili temelje za provedbu svih projektnih aktivnosti - administrativnih i razvojnih. Poseban naglasak stavljen je na definiranje svih potrebnih koraka za efikasno kreiranje Kataloga polaznika - prvog intelektualnog rezultata projekta. Kategorizacija polaznika prema njihovim navikama i stilovima učenja, komunikacije te korištenja digitalnih tehnologija pridonijeti će stvaranju produktivne simbioze između različitih digitalnih alata i metoda učenja stranih jezika.

 

2. transnacionalni sastanak

Split, Hrvatska

Nositelj: Učilište Jantar

22.5.2023. - 23.5.2023.

Na ovom smo sastanku analizirali napredak projekta, usredotočujući se na završene zadatke, ažuriranje interimskog izvješća te završetak prve faze drugog radnog paketa, postavljajući temelje za Katalog učenika. Funkcionalni konteksti za odrasle učenike također su utvrđeni kao ključni za isporuke radnih paketa 2 i 3. Također smo se koncentrirali na diseminaciju i razvoj web stranice, pregled učinka te rasprave o platformi za učenje, naglašavajući odgovornosti, suradnju i zadatke.

3. transnacionalni sastanak

Velenje, Slovenija

Nositelj: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje

11.12.2023. - 12.12.2023.

Sastanak u Velenju partneri su započeli temeljitom analizom napretka projekta. Raspravljali su o izvršenim aktivnostima diseminacije, upravljanja kvalitetom i učinkom, pregledali kalendar aktivnosti, sadržaj i komentare Izvještaja o napretku, istražili aktualni status projekta, te ažurirali informacije o drugom radnom paketu (WP2) – Learners Catalogue. Partneri su detaljno pregledali sadržaj i metodološki aspekt kataloga učenika (WP2), kreirane profile učenika, njihove opise i napredak u njihovom razvoju te postavili rokove za izvršenje preostalih aktivnosti. Nakon toga je uslijedila detaljna rasprava trećeg radnog paketa (WP3) – Blended Panoply. Pregledani su kreirani jezični interaktivni zadaci (Learning Pills) na Moodle-u te postavljeni rokovi za kreiranje i objavu preostalih. Razgovaralo se o smjernicama za obuku i pilotiranje u okviru nadolazeće aktivnosti 'Train the Blended Specialist', revidirane su strategije diseminacije uključujući vrste, kanale i ciljne skupine te su definirani planovi za sudjelovanje na međunarodnim, regionalnim i lokalnim konferencijama. Konačno, odrađene su procjene kvalitete i definirani sljedeći koraci. Sumarno, sastanak je pružio detaljan uvid u trenutačno stanje projekta, a sudionici su identificirali ključne korake koje treba poduzeti kako bi osigurali kvalitetu i učinkovitost daljnjih aktivnosti.

Erasmus+ KA2

Green Standard Schools

Kategorija projekta: razvoj inovacije


Cilj projekta: implementacija tematike o ekološkoj održivosti u učenje stranih jezika


Oznaka projekta: 2021-1-HR01-KA220-ADU-000035661


Događaj poznat kao COP26, punog naziva 2021 United Nations Climate Change Conference, bio je jedan od najznačajnijih događaja u 2021. godini. Iako je to bila 26. konferencija u nizu (prethodna je bila davne 2015. godine, poznata kao COP21), interes javnosti nikada ranije nije bio veći. Protest koje je izbio u Glasgowu, gradu domaćinu, bio je najveći od 2003. (marširanje protiv rata u Iraku), te je popraćen sličnim protestima u 100 drugih zemalja diljem svijeta. Iako mnogi smatraju kako odluke donešene tijekom ovog događaja nisu ni blizu dovoljne, prvi put u povijesti zemlje svijeta postigle su određene dogovore, poput obaveze smanjivanja korištenja ugljena. Izgleda da je konačno svima postalo jasno da smo po pitanju uništavanja svog okolišta prešli svaku granicu.

Unutar EU, svake godine stotine tisuća polaznika pohađaju tečajeve stranih jezika u privatnim jezičnim školama. Iako ti polaznici primarno upisuju naše tečajeve kako bi poboljšali svoje jezične vještine, dužnost svakog obrazovanja je pozitivno utjecati na promjene u društvu i pojedincima kroz prijenos znanja i ljudskih vrijednosti. Učenje jezika je process koji svakako obuhvaća čitav niz važnih tema, pa zašto onda ne bi ekološka održivost bila jedna od njih? S obzirom na tako veliki broj polaznika koji prođu kroz naše škole, uključivanje tema zaštite okoliša u naše kurikulume može imati izuzetno pozitivan učinak u smjeru ekološke održivosti.

Cilj našeg projekta je upravo to sistematsko uvođenje ekoloških tema u jezične kurikulume. Jedan dio rješavanja problema zahtijeva dostupnost adekvatnih materijala za učenje stranih jezika koji obuhvaćaju taj specifičan sadržaj. Stoga je jedan dio našeg projekta upravo razvoj takvih materijala: edukacijskih video zapisa, nastavnih planova i dodatnih nastavnih materijala koji će profesorima osigurati sredstva za rad s polaznicima. Drugi dio projekta je razvoj materijala za obuku nastavnika stranih jezika, kako bi osigurali održivost našeg projekta i širenje projektne ideje kroz profesionalni razvoj samih nastavnika. Istovremeno razvijamo i online platform na kojoj će se dijeliti razvijeni sadržaji, upravo s ciljem eliminiranja papirnatih materijala, odnosno osiguravanja ekološki prihvatljivih nastavnih sadržaja.

 Nositelj projekta je upravo škola Jantar – IH Split, a partneri su Molehill Holdings iz Španjolske, International House Rouen iz Francuske te International House Galway iz Irske. Svi partneri ujedno su i članovi istoimene neprofitne udruge Green Standard Schools koja osigurava implementaciju ekološki održivih poslovnih praksi u svakodnevnom radu škole.

Erasmus+ KA2

Aktivnosti

1. transnacionalni sastanak

Barcelona, Španjolska

Nositelj: Molehill Holdings

20.-21.1.2022.

U sklopu projekta GSS, unatoč brojnim poteškoćama uzrokovanima covid-19 pandemijom održan je prvi transnacionalni sastanak. Ipak, okolnosti su nas prisilile na određene izmjene pa je tako sastanak održan u Barceloni umjesto u Splitu a zbog bolje procijepljenosti lokalne populacije u Španjolskoj. Ujedno, zbog zdravstvenih razloga troje izvorno planiranih sudionika nisu mogli prisustvovati sastanku, pa su se pridružili online. 


Glavne teme sastanaka bile vezane uz uspostavu svih projektnih aktivnosti, od administrativnih do razvojnih. Detaljno je uspostavljen okvir za razvoj prvog intelektualnog rezultata koji će započeti u veljači 2022. godine. Detaljni izvještaj sa sastancima dostupan je svim zainteresiranim strankama unutar kategorije "Resursi" ove projektne stranice.

2. transnacionalni sastanak

Galway, Irska

Nositelj: IH Galway

27.11.2022. - 28.11.2022.

Sastanak je obuhvatio pregled Izvještaja o napretku, ističući neke probleme i prednosti implementacije projekta. Partneri su se dublje analizirali Ekološki priručnik za ravnatelje i nastavnike jezika, restrukturirajući ga u sveobuhvatne poglavlja, te su raspravljali o upravljanju kvalitetom, učinku, diseminaciji i okviru za razvoj kolekcije videozapisa (IO2) za učenike jezika. Na kraju su definirani zadaci za izradu videozapisa, prijedlozi tema i rokovi za svakog partnera kako bi napredovali s procesom proizvodnje videozapisa.

Završena izrada Priručnika

Studeni, 2022.

Surađujući, partneri su zajednički radili na razvoju i dovršavanju ovog Priručnika koji je strukturiran u tri glavna dijela: prvi dio se vrti oko ekoloških tema, drugi dio fokusira se na metodologije, pružajući smjernice o učinkovitom uključivanju tih ekoloških tema u učenje jezika, pružajući nastavnicima sveobuhvatni sadržaj. Na kraju, treći dio nudi praktične savjete o uspostavi ekološki prihvatljivog okruženja u obrazovnim institucijama.

3. transnacionalni sastanak

Split, Hrvatska

Nositelj: Učilište Jantar

23.05.2023. - 24.05.2023.

Glavne teme sastanka u Splitu obuhvaćale su pregled razvoja kolekcije videozapisa (IO2), pilotiranje te razvoj kolekcije nastavnih planova (IO3). Partneri su detaljno pregledali sadržaj i kvalitetu već spremnih, snimljenih i objavljenih videozapisa na engleskom, francuskom i španjolskom jeziku, aktualizirali konačnu raspodjelu ostalih videozapisa te postavili rokove za izvršenje svih popratnih zadataka. Nakon finalizacije IO2 radnog paketa, uslijedila je standardna procjena kvalitete, diseminacije i učinka te su postavljene detaljne smjernice za aktivnosti pilotiranja u učionicama. Razgovaralo se o definiranju testnih skupina, smjernicama za obuke i alatima za mjerenje postignutih ciljeva. Dogovoreni su i zadaci za izradu pitanja za procjenu jezičnih i okolišnih ishoda. Konačno, partneri su utvrdili okvir za razvoj kolekcije nastavnih planova (IO3). Razgovarali su o ključnim elementima, raspodjeli planova među partnerima te stavili naglasak na dodatne interaktivne materijale uz kreirane nastavne planove.

Erasmus+ KA1

Erasmus akreditacija 2021-2027

Jantar IH Split je 2021. postao nositelj Erasmus akreditacije kao, prema riječima naše Agencije za mobilnosti i programe EU, svojevrsne članske iskaznice za Erasmus obitelj. Ova nam iskaznica omogućava lakše ostvarenje naših ciljeva, posebice na planu stručnog usavršavanja našeg osoblja kao i usavršavanja ključnih kompetencija naših odraslih polaznika.

Prateći našu viziju i misiju stvorili smo plan u kojem nam je cilj razviti kvalitetnu suradnju sa srodnim ustanovama u inozemstvu, omogućiti stalno usavršavanje naših nastavnika i ostalog osoblja te ih uključiti u međunarodne projekte, poticati osobni razvoj svakog polaznika, poticati kreativnost, kritičko razmišljanje i humane vrednote te ih osposobiti za konkurentno sudjelovanje na tržištu rada.

U sklopu akreditacije kroz projekte koje provodimo i koje ćemo tek provoditi naše osoblje i naši polaznici odlazit će ponajprije na aktivnosti mobilnosti kroz koje će unapređivati svoje interkulturalne vještine, usavršavati poznavanje stranih jezika, stjecati nova stručna znanja i vještine, savladati korištenje novih tehnologija, razmjenjivati iskustva te povećati motivaciju za cjeloživotnim učenjem.

Erasmus+ KA1

Stručno usavršavanje

Ante Demo

Profesor / Voditelj nastave

Teamwork & Teambuilding: reach high and far
Shipcon
https://shipcon.eu.com/
Prag, Češka

Ovaj tečaj oprema polaznike osnovnim znanjima i savjetima o tome kako mogu postati bolji članovi tima, kako mogu potaknuti svoj tim da radi učinkovitije te kako voditi tim do uspjeha. Tečaj daje naglasak na bitne savjete za stvaranje dobrog tima, kao što su poticanje otvorene komunikacije, izgradnja povjerenja, postavljanje jasnih ciljeva i iskorištavanje/kapitaliziranje različitosti.

Danijel Papić

Administrator

Problem solving and decision making
Shipcon
https://shipcon.eu.com/
Palermo, Italija

Ovo je tečaj koji predstavlja strukturu, proces i potrebne alate pomoću kojih netko može riješiti probleme i donijeti odgovarajuće odluke. Tečaj stavlja naglasak na temeljni element za učinkovito rješavanje problema i odlučivanje: kritičko mišljenje. Kritičko razmišljanje je primjena znanstvenih metoda i logičkog zaključivanja na probleme i odluke i od temeljne je važnosti u omogućavanju ljudima da izbjegnu uobičajene pogreške, izazovu naša uvjerenja, pretpostavke i/ili percepcije, procjenjuju alternativna rješenja i predviđaju moguće rizike. Ovaj tečaj će opremiti polaznike iscrpnim znanjem kako bi mogli koristiti analizu, sintezu i pozitivno ispitivanje za rješavanje individualnih i organizacijskih problema.

Josip Sobin

CEO

Educational Leadership
Learning Together
https://www.learning-together.eu/
Porto, Portugal

Ovaj tečaj pomaže u stvaranju kulture osnaživanja, samousmjerenog učenja i odgovornosti. Osim toga, vođenje primjerom može pokazati kako školsko osoblje može poboljšati svoje nastavne sposobnosti. Dobro vodstvo u školama podrazumijeva praksu poticanja i omogućavanja stručnosti podučavanja u cijeloj školi kako bi se postigla snažna stopa napretka za sve učenike. Ovo vodstvo mogu voditi ravnatelji i izvršno osoblje u tradicionalnim ulogama vodstva, kao i ravnatelji škola i učitelji bez definiranih uloga vodstva. Za nastavno osoblje i buduće voditelje u sektoru obrazovanja važno je razumjeti što je mjerilo za dobro vodstvo u školama i kako se ono može koristiti za pokretanje trajne i održive promjene.

Vesna Bakota

Ravnateljica

Coaching and mentoring to support teachers
Europass Teacher Academy
https://www.teacheracademy.eu/
Budimpešta, Mađarska

Ovaj tečaj oprema polaznike osnovnim principima i tehnikama mentorstva, a također razvija neke vještine potrebne za izgradnju odnosa, profesionalnu komunikaciju, promatranje u učionici, aktivno slušanje i davanje formativnih povratnih informacija dodirujući savjetovanje i tzv. coaching. Također poboljšava vještine aktivnog slušanja, vođenja profesionalnih rasprava, postavljanja pravih pitanja, otvaranja profesionalnih problema, pozivanja na samorefleksiju, davanja formativnih povratnih informacija i pomaganja svojim mentorima da postave svoje profesionalne ciljeve.

Danijel Papić

administrator

Climate Change and Global Citizenship Education

Europass teacher academy

www.teacheracademy.eu

Helsinki, Finska

Ovaj tečaj prikazuje globalnu perspektivu na teme održivog razvoja, ekoloških otisaka, globalne pravde i siromaštva te kako ove teme utječu i kako su utjecane klimatskim promjenama. Do kraja ovog tečaja, sudionici će moći integrirati klimatske promjene i globalno građanstvo u svoje nastavne pripreme i osjećati se spremnima za vođenje projekata cijele škole koji uključuju zajednicu i donose značajne rezultate.

Valentina Tadić Runje

voditeljica poslovanja

Design the Positive: Positive Thinking, Positive Communication and Positive School Spaces

Europass teacher academy

www.teacheracademy.eu

Helsinki, Finska

Na ovom tečaju sudionici će naučiti kako poboljšati pozitivno razmišljanje, smanjiti negativnost, uzimanje stvari osobno i katastrofiziranje, prakticirati zahvalnost, humor i svjesnost, te shvatiti važnost uvažavanja samih sebe. Također će naučiti kako prakticirati pozitivnu komunikaciju sa sobom, svojim učenicima i kolegama, učeći kako pretvoriti negativnu i neefikasnu komunikaciju u krug pozitivnih odnosa, spominjući također grafički dizajn kao alat za pozitivnu vizualnu komunikaciju.


Marina Jurišić

profesorica talijanskog jezika

Effective Pedagogies for 21st-Century Learning

Europass teacher academy

www.teacheracademy.eu

Helsinki, Finska

Ovaj tečaj pomoći će nastavnicima proširiti svoj repertoar pedagoških vještina kako bi zadovoljili nove potrebe učenika. Konkretno, predstavit će se četiri temeljna pristupa usmjerenih na učenika koji dobivaju zamah diljem svijeta: projektno učenje, tehnologijom podržano učenje, suradničko učenje i dizajnersko razmišljanje za kreativno rješavanje problema.

Karmen Vrhar

voditeljica projekata

Design Learning Spaces for the 21st Century Classroom

Europass teacher academy

www.teacheracademy.eu

Helsinki, Finska

U tijeku tečaja, sudionici će otkriti dvije glavne istraživanjem utemeljene principe oblikovanja prostora za učenje, odnosno fleksibilnost i hibridnost, te će raspravljati o brojnim primjerima njihove primjene u europskim školama. Počet će istraživati načine prilagodbe postavki u učionici kako biste stvorili nove, fleksibilne prostore za učenje koje potiču sudjelovanje učenika i prilagođavaju se raznolikosti učenika.

Ivana Šeput Vukas

profesorica engleskog jezika

Mindfulness for teachers - a hands-on approach

Europass teacher academy

www.teacheracademy.eu

Dublin, Irska

Sudionici ovog tečaja će steći razumijevanje kako ove prakse mogu biti prilagođene njihovim individualnim skupinama učenika te kako ih mogu predstaviti učenicima koji nisu upoznati s konceptom mindfulnessa. Imat će čvrsto razumijevanje kako prakse mindfulnessa mogu pozitivno utjecati na njihovo raspoloženje, sposobnost koncentracije, razinu stresa i komunikaciju, kako kod njih samih, tako i kod njihovih učenika.

Erasmus+ KA2

City Stories

Kategorija projekta: razvoj inovacije


Cilj projekta: razvoj "Digital Escape Room" platformi za digitalnu podršku učenju stranih jezika


Oznaka projekta: 2020-1-CZ01-KA227-ADU-094205


Svaka kuća ima svoju povijest; i svaki mještanin zna legende.

Priče su posvuda, pomažu nam da definiramo tko smo i shvatimo svijet oko sebe. Kako je rekao legendarni autor Terry Pratchett „Uvijek postoji priča. Sve su to priče, uistinu. Sunce koje izlazi svaki dan je priča. Sve ima priču. " Čak i gradovi imaju priče.


Dobre su priče nevjerojatni alati za učenje jer angažiraju publiku i potiču je da razmišlja i razumije svjetonazor koji joj se predstavlja. Priče nam posebno pomažu da prepoznamo i osvijestimo osjećaj pripadnosti vlastitoj kulturi i otvaraju prozor prema drugim kulturama. Priče su kulturno blago.


S druge strane, i tehnologija utječe na naše živote. Pratchett je također napisao da “ Ljudi misle da priče oblikuju ljudi. Zapravo je obrnuto”. Ako ljude oblikuju i definiraju priče isto se može reći i za tehnologiju, osobito u svijetu pandemije i post-pandemije kada su mnogi prisiljeni oslanjati se na tehnologiju kako bi imali pristup obrazovanju.


Iako mnogi vjeruju da su predavanja licem u lice pogodnija za učenje, to ne znači da tehnologija nema svoju ulogu; osobito inovativne i kreativne metode angažiranja i motiviranja učenika. Jedan od takvih primjera je Digital Escape Room, koja se slabo koristi u svim područjima obrazovanja, a ne samo u učenju jezika.


Upravo je to osnovni cilj našeg projekta. Vjerujemo da možemo koristiti priče (tradicionalne ili suvremene) iz različitih kultura i staviti ih u Digital Escape Rooms (DER-ove) kako bismo stvorili uzbudljivo, zanimljivo iskustvo učenja jezika.


Razvit ćemo set modernih, inovativnih nastavnih materijala koji će pomoći razvoju jezičnih kompetencija kod učenika. Istodobno vjerujemo da možemo poticati interkulturne kompetencije upoznavanjem učenika s pričama izvan njihove vlastite kulture.


Istraživanje, kako naših nastavnika koji rade u našim školama stranih jezika, tako i onih iz suradničkih škola, kao i polaznika škola stranih jezika, jasno je pokazalo da postoji velika potreba za smislenim, motivacijskim, suvremenim i inovativnim nastavnim materijalima. Naš projekt osmišljen je za izradu nastavnih materijala koji će zadovoljiti ovu potrebu.


Platforma koju koristimo za DER-ove omogućit će i drugim nastavnicima i učenicima da stvaraju svoje priče i svoje aktivnosti učenja. Naš san je da dobijemo Gradske priče iz svih krajeva, povezujući i potičući ljude da kroz kulturu i jezik istražuju i bolje razumiju svijet koji dijelimo.


Završimo s još jednim citatom Terryja Pratchetta. Jer iako znamo odakle dolaze priče, a ponekad ih gledamo kako se odvijaju pred našim očima; i premda je učenje proces koji nikad ne prestaje, znamo da možemo naučiti kako učiti, kao što je Pratchett rekao, "To je i dalje čarolija, čak i ako znate kako se to radi."

Erasmus+ KA2

Aktivnosti

1. transnacionalni sastanak

Online

Nositelj: IH Brno - Brno, Češka

8.-9.4.2021.

Zbog covid pandemije prvi transnacionalni sastanak u sklopu našeg projekta održan je online umjesto u Brnu. TIjekom dvodnevnog sastanka uspostavljen je vremenski i izvedbeni okvir nadolazećih projektnih aktivnost s naglaskom na početak razvoja intelektualnih outputa.

2. transnacionalni sastanak

Split, Hrvatska

Nositelj: Učilište JANTAR - Split, Hrvatska

1.-2.7.2021.

U srpnju 2021. g. održan je drugi transnacionalni sastanak u sklopu projekta City Stories. Ujedno je to bio i prvi sastanak održan uživo, premda su partneri iz Češke zbog epidemiološke situacije sudjelovali virtualno. 

Tijekom dvodnevnog sastanka partneri su prezentirali priče napisane u prvoj fazi projekta. Svaka ustanova napisala je ukupno šest izvornih priča zasnivanih na kulturnoj i povijesnoj baštini gradova iz kojih dolaze. Zatim su održane i radionice tijekom kojih su partneri razvili Digital Escape Room koncept za priču Legend of the Dragon. Sadržaj razvijen tijekom radionice je ujedno poslužio i partnerskoj organizaciji Amber IT Solutions kao vodič za izradu softverskog dijela projekta. 

Intelektualni rezultat 1: City Stories

Završena izrada prvog dijela intelektualnog rezultata 1: City Stories

Krajem ljeta 2021. godine, projektni tim škole Jantar završio je izradu prvog dijela projektnih rezultata, odnosno same priče iz kolekcije City Stories. Jantarovci su tako napisali šest izvornih priča na engleskom jeziku, svaka od kojih sadrži važne aspekte povijesne i kulturne baštine grada Splita i okolice. U projekt su se uključili i kolege iz škole Kastav Euroway te pridonijeli svojom vlastitom pričom o prelijepom srednjovjekovnom gradiću iznad Rijeke. 

Sve priče možete pronaći na web stranicama škole pod sekcijom "Resursi" projektne stranice.

3. transnacionalni sastanak

Brno, Češka

Nositelj: IH Brno - Brno, Češka

24.-25.3.2022.

Naš treći transnacionalni sastanak u sklopu projekta City Stories održan je u drugom najvećem gradu Republike Češke - Brnu. Fokus sastanka bio je na softverskim komponentama izrađenim u prethodnom projektnom periodu. Partneri su testirali sučelje za izradu tzv. Digital Escape Rooms i napravili plan za završne dorade.

U nastavku sastanka, partneri su sudjelovali na konferenciji za učitelje u organizaciji IH Brna, gdje su prezentirali i druge projekte iz Erasmus KA2 programa.

Erasmus+ KA2

Next-Generation Placement Tests

Kategorija projekta: razvoj inovacije


Cilj projekta: razvoj adaptivnih digitalnih testova za određivanje razine poznavanja stranih jezika


Oznaka projekta: 2020-1-HR01-KA204-077724


Određivanje razine predznanja igra izuzetnu važnost u izradi strategije obrazovanja za svakog pojedinca koji želi učiti strane jezike. Tu važnost možemo demonstrirati kroz nekoliko najosnovnijih statističkih podataka: gledajući poslijednje tri školske godine, 40-45% novih polaznika (tj. polaznika koji nikada prije nisu pohađali tečaj u našoj ustanovi) upisano je na A1.1, odnosno početnu razinu. Ovaj podatak ukazuje da većina polaznika upisuje tečaj stranih jezika s nekakvim postojećim predznanjem. S obzirom da već više od 10 godine praktički cijeli svijet organizira tečajeve jezika prema takozvanom Zajedničkom referentnom okviru za strane jezike (eng. CEFR, razine A1 - C2), potrebno je točno utvrditi kojoj od ovih razina odgovara to postojeće predznanje.

Testovi za određivanje razine predznanja koriste se otkako postoje škole stranih jezika, tako da taj koncept sam po sebi nije ništa novo. Međutim, sami način testiranja nije se mijenjao već desetljećima, dok je razvoj novih tehnologija omogućio značajno unapređivanje ovih procesa. Napredak svakako postoji - u početku su svi testovi bili isključivo linearni: polaznik bi rješio određeni broj pitanja a razina predznanja utvrđena je po nekakvoj linearnoj ljestvici (primjerice 10/60 ukazuje razinu A1, 20/60 razinu A2, itd.). Ovakav linearan pristup je svakako imao određenog učinka, ali je imao jednako toliko nedostataka koji su negativno utjecali na rezultate. Jantar je, primjerice, nastojao kompenzirati za te nedostatke na način da su naši stručnjaci zasebno analizirali određene skupine pitanja unutar samog ispita i temeljem iskustva prilagođavali ljestvice ocjenjivanja. U slučaju nejasnih rezultata, naši profesori su dodatno radili i usmeni ispit kako bi još točnije odredili postojeću razinu potencijalnog polaznika. 

Institucije poput Cambridge Assessment English poslijednjih godina razvile su svoje digitalne testove (Metrica, Linguaskill) ali su isti samo djelomično adaptivni i dostupni isključivo za engleski jezik. Slične proizvode napravile su i neke izdavačke kuće (Pearson, Oxford University Press) ali su, ponovno, svi testovi ograničeni na engleski jezik s niskom razinom adaptibilnosti.

Kroz ovaj projekt, Učilište Jantar razvija vlastite inovativne i potpuno adaptivne testove za određivanje razine predznanja engleskog, njemačkog, francuskog, talijanskog, španjolskog i ruskog jezika. Jedinstvene algoritme za automatski odabir pitanja na ispitu i progresivno određivanje razine predznanja polaznika razvija informatička tvrtka iz Splita, Amber IT Solutions, koji u svom pristupu koriste kompleksne matematičke modele kakvi se koriste primjerice u rangiranju šahista. Ovakve izuzetno napredne algoritme trenutno ne koristi niti jedan test dostupan na tržištu. 


Uz Učilište Jantar, na jezično-metodološkom dijelu projekta radit će British School Pisa iz Italije te Blackbird iz Srbije renomirane škole jezika s implementiranim standardima kvalitete. Dodatnu podršku osigurava Molehill iz Španjolske, tvrtka koja upravlja velikim brojem jezičnih škola diljem svijeta. Cilj našeg projekta je napraviti testove koji će izuzetno precizno odrediti razinu predznanja jezika naših potencijalnih polaznika i na taj način osigurati upis u adekvatne tečajeve. Ovim postupkom također namjeravamo eliminirati potencijalna odustajanja od jezičnih tečajeva koji se dogode uslijed nedostatka motivacije kao neizbježnog proizvoda kada se polaznici upišu u grupe kojima ne pripadaju po svom trenutnom znanju jezika.

Erasmus+ KA2

Aktivnosti

1. transnacionalni sastanak

Online

Nositelj: Amber IT Solutions - Split, Hrvatska

26.-27.11.2020.

Na žalost, zbog covid pandemije naš prvi transnacionalni sastanak održao se online umjesto u Splitu. Zahvaljujući modernim tehnologijama i kompetencijama našeg projektnog tima, sastanak je održan bez ikakvih poteškoća. Kroz dva puna dana zajedničkog "brainstormanja" uspješno smo definirali sve detalje vezane uz početak razvoja naših intelektualnih outputa.

2. transnacionalni sastanak

Split, Hrvatska / Učilište JANTAR

Nositelj: Amber IT Solutions - Split, Hrvatska

8.-9.7.2021.

Početkom srpnja 2021.g. održan je drugi transnacionalni sastanak u sklopu našeg projekta Next-generation Placement Tests. Sastanak se održao u prostorijama škole Jantar pod organizacijom naših partnera iz informatičke tvrtke Amber IT Solutions, uz sudjelovanje svih projektnih partnera (Blackbird - Srbija, Molehill Holdings - Španjolska, British School Pisa - Italija). Glavna tema sastanka bila je razvoj intelektualnih rezultata s naglaskom na softversko rješenje za izradu testa kao i samih zadataka koji će biti unešeni u bazu podataka.

3. transnacionalni sastanak

Čačak, Srbija

Nositelj: Blackbird, Čačak - Srbija

29.-30.11.2021.

U studenome 2021. godine održan je i treći transnacionalni sastanak u sklopu NGPT projekta. Sastanak je održan u školi stranih jezika Blackbird u Čačku (Srbija). Tijekom sastanka partneri su napravili reviziju tzv. Use of Lanuage jezičnih zadataka, plan za izradu Reading Comprehension in Listening zadataka, te okvir za izradu algoritma koji će upravljati samim testovima. Uz dva dana produktivne radne atmosfere partneri su uspjeli ubaciti i malo teambuildinga na prelijepoj Zapadnoj Moravi.

Intelektualni Rezultat 1: izrada jezičnih zadataka

Završetak razvoja modula za izradu jezičnih zadataka

app.nextgenplacements.org


U listopadu 2021. godine završena je izrada najvećeg dijela prvog intelektualnog rezultata: modul za izradu jezičnih zadataka. Iako je izvorno zamišljen sustav za izradu isključivo tzv. Use of Language zadataka, partneri su odlučili dodati Reading Comprehension (razumijevanje teksta) i Listening (slušanje). Na taj način, testirati će se sve jezične vještine kandidata, osim govornih vještina (Speaking).

U ovoj fazi projekta, platforma je bila dostupna svim zainteresiranim školama stranih jezika za izradu vlastitih jezičnih zadataka, a u svrhu testiranja platforme i sakupljanja povratnih informacija.

Intelektualni Rezultat 2: algoritam

Završetak razvoja algoritma za određivanje jezične razine kandidata

NGPT korsti tzv. ELO sustav rangiranja za određivanje ZEROJ levela kandidata. ELO sustav, nazvan po mađarsko-američkom profesoru Arpad Elu, je metoda određivanja relativne razine vještine igrača temelju svih njihovih međusobnih susreta.

U NGPT-u, svako pitanje iz baze (odnosno svako pitanje koje se može pojaviti na testu) ima svoju numeričku vrijednost koja se određuje prema ZEROJ razini. Pitanje ujedno predstavlja prvog "igrača". Drugi igrač je kandidat koji rješava test, a čija početna vrijednost odgovara sredini ZEROJ-a. Ta vrijednost će se mijenjati zavisno o tome kako kandidat odgovara na pitanja koja su i iznad i ispod njegove trenutne vrijednosti, te će konačni rezultat odgovarati i njegovoj razini poznavanja jezika.

Erasmus+ KA2

Remote Theatre

Kategorija projekta: razvoj inovacije


Cilj projekta: razvoj i primjena Remote Theatre metodologije u poduci stranih jezika


Oznaka projekta: 2020-1-RO01-KA204-080056


Remote Theatre, u prijevodu "kazalište na daljinu", možemo okarakterizirati kao metodologiju u začetku. Metodologija je nastala slučajno a iza njene priče krije se Nick Bilbrough, jedno od najpoznatijih imena u ELT (English Language Teaching) svijetu.  Nick je učitelj, trener i autor brojnih priručnika za nastavnike. Podučavao je i obučavao učitelje jezika u raznim kontekstima u Africi, Bliskom Istoku, Južnoj Americi i Europi. Osnivač je i koordinator nagrađivane britanske dobrotvorne organizacije The Hands Up Project koja mladim ljudima, većinom u Palestini, pruža mogućnost učenja putem internetskog razgovora, pripovijedanja i dramskih aktivnosti. Upravo se kroz aktivnosti koje provodi The Hands Up Project i razvila Remote Theatre metodologija, koja je polaznicima iz Gaze i izbjegličkog kampa Zaatari dala ne samo alat za učenje engleskog jezika, već i glas prema ostatku svijeta koristeći Internet i jednostavne videokonferencijske alate.

Kroz nekoliko godina primjene, Remote Theatre se počeo oblikovati u stručnu metodologiju koja danas inkorporira različite inovativne elemente:


  • pripovijedanje (Storytelling) koristeći Zoom
  • igra uloga (Roleplay) i simulacija
  • jednostavne i napredne improvizacijske aktivnosti
  • fizičke dramske aktivnosti i potpuni tjelesni odgovor (TPR)
  • online dramske igre
  • lutkarstvo i maske
  • pretvaranje scenarija u kazališni komad na daljinu


Cilj ovog projekta, predvođenog partnerskom organizacijom International House Bucharest, je prikupiti i analizirati relevantne podatke temeljem dosadašnjeg iskustva primjene ove metodologije i dati joj potpuni stručni oblik. To namjeravamo postići kroz izradu tri odvojena intelektualna outputa:

  • kompletan priručnik za nastavnike kako primjeniti Remote Theatre metodologiju u poduci stranih jezika
  • zbirku 30 dramskih scenarija prilagođenih za izvođenje na daljinu
  • web aplikaciju koja će služiti za razvoj i dijeljenje postojećih i budućih dramskih izvedbi za izvođenje na daljinu

Erasmus+ KA2

Virtual Reality for Language Learning

Kategorija projekta: razvoj inovacije


Cilj projekta: razvoj inovativnih Virtual Reality tehnologija za učenje stranih jezika


Oznaka projekta: 2019-1-HR01-KA204-060781


Poslijednjih nekoliko godina VR (Vritual Reality, virtualna stvarnost) se pozicionirala kao jedna od najinovativnijih tehnologija u obrazovanju. VR tehnologija ima potencijalno široku primjenu u učenju stranih jezika jer omogućava potpunu imerziju polaznika u virtualni svijet u kojem se odvija proces učenja. Ujedno, VR omogućava uporabu tzv. "Total Physical Response" metodologije na način koji do sada nije bio moguć u procesu učenja stranih jezika.

Škola stranih jezika JANTAR - IH Split kao koordinator projekta radi na izradi projektnih rezultata zajedno s partnerskim školama iz Hrvatske, Bugarske, Rumunije i Španjolske. Projektni rezultati obuhvaćaju izradu virtualnih svjetova u kojima će se odvijati proces učenja, zadatke koje će polaznici rješavati koristeći jezične vještine, pilotiranje projekta unutar škole. Sva tehnologija razvija se za Oculus Quest platformu koja je ujedno i najnovije dostignuće na području VR tehnologije.

Erasmus+ KA2

Aktivnosti

1. transnacionalni sastanak

Split, Hrvatska

Nositelj: Jantar - IH Split

15.-16.10.2019.

Transnacionalni sastanak u Splitu prva je aktivnost unutar projekta na kojoj sudjeluju svi projektni partneri. Svrha sastanka je uspostaviti vremenski i izvedbeni okvir nadolazećih projektnih aktivnosti s naglaskom na početak izrade VR svijetova kao prvog intelektualnog outputa projekta.

2. transnacionalni sastanak

Online

Nositelj: Molehill Holdings - Barcelona, Spain

29.-30.06.2020.

Nažalost, zbog covid pandemije naš drugi transnacionalni sastanak održao se online umjesto u prelijepoj Barceloni. Srećom, pandemija nije utjecala na ostale projektne aktivnosti, tako da se razvoj odvijao po planu. Tijekom sastanka raspravljali smo o virtualnim svjetovima čiji je razvoj bio u završnoj fazi i napravili sve pripreme za izradu aktivnosti koje će se odvijati unutar tih svjetova.

Završena izrada virtualnih svjetova

01.12.2019. - 31.07.2020.


U srpnju 2020. g. završen je razvoj prvog intelektualnog outputa: virtualni svjetovi. U sklopu projekta izrađena su četiri virtualna svijeta u kojima će se odvijati aktivnosti namijenjene učenju stranih jezika kroz (a koje se izrađuju u narednim fazama projekta). 

Partneri su u ranim fazama razvoja odabrali četiri različita virtualna svijeta: svemirsku stanicu, napušteni tropski otok, antički rimski grad i "ledeni" svijet. Svaki od ovih svjetova donosi određene mogućnosti za specijalizirane jezične vježbe koje ujedno omogućavaju učenje o drugim važnim temama (primjerice kulturne baštine, ekološke održivosti, održive gradnje, i sl.).

Na našem YouTube kanalu možete vidjeti isječke iz svakog od ovih svjetova a ukoliko želite isprobati neki od njih u učionici koristeći Oculus Quest tehnologiju, javite nam se na info@jantar.hr

3. transnacionalni sastanak

Split, Hrvatska

Nositelj: Jantar - IH Split

5.-6.7.2021.

Nakon više od godinu dana organizacije svih aktivnosti u online okruženju, partneri VR4LL projekta sastali su se uživo u Splitu. Glavna tema sastanka bila je razvoj trećeg intelektualnog rezultata (Teachers' Notes), kao i kratka revizija prethodnih rezultata. Partneri su ujedno uspostavili okvir za pilotiranje projektnih rezultata koje je dogovoreno za studeni 2021. godine. 

Završena izrada drugog intelektualnog rezultata: Virtual Tasks

1.8.2020. - 31.3.2021.

U ožujku 2021. godine, završena je izrada našeg drugog intelektualnog rezultata: Virtual Tasks (virtualni zadaci). Ovi zadaci zamišljeni su kao aktivnosti tipa Digital Escape Rooms; drugim riječima, polaznici moraju rješavati različite probleme i zadatke kako bi postigli krajnji cilj. Rješavanje ovih zadataka zahtjeva komunikaciju između polaznika unutar VR svjetova i njihovih kolega u učionici. Stoga, naši Virtual Tasks osiguravaju učenje stranog jezika korištenjem inovativnih metodologija relevantnih za 21. stoljeće (task-based learning, active communication and collaboration, total physical response)

1. međunarodna aktivnost stručnog usavršavanja nastavnika

Split, Hrvatska

Nositelj: Jantar - IH Split

7.-9.7.2021.

U srpnju 2021. godine održana je prva od dvije aktivnosti transnacionalnog stručnog usavršavanja nastavnika u sklopu našeg projekta VR4LL. U trodnevnoj obuci sudjelovalo je više od 20 nastavnika, voditelja nastave i direktora škola stranih jezika iz partnerskih institutcija. Glavna tema stručnog usavršavanja bila je korištenje naprednih IT tehnologija u nastavi stranih jezika, s posebnim naglaskom na VR. Obuku je držao Frank del Aguila Espejo, jedan od najvećih stručnjaka u području izrade softverskih rješenja i VR aplikacija u obrazovanju.

4. transnacionalni sastanak

Bukurešt, Rumunjska

Nositelj: IH Bucharest

3-4.12.2021.

Unatoč ponovnim restrikcijama uvedenima zbog covid-19 pandemije, partneri su se uspješno sastali u Bukureštu. Naglasak sastanka bio je na razvoju našeg trećeg intelektualnog rezultata, pripreme za drugu aktivnost stručnog usavršavanja nastavnika, završna revizija naših virtualnih svjetova i zadataka, te razmatranja širenja projektnih rezultata izvan okvira VR4LL projekta.

5. transnacionalni sastanak

Rijeka, Hrvatska

Nositelj: Ustanova za obrazovanje odraslih Dante

3-4.3.2022.

Naš nacionalni partner Dante ugostio je tim profesora iz Splita i Sofije. Na žalost, partneri iz Bukurešta nisu bili u mogućnosti prisustvovati sastanku, pa su se spojili putem Zoom-a. 

Jedna od glavnih tema sastanka bili su rezultati pilotiranja u učionici. Stoga su na sastanku uglavnom sudjelovali profesori koji su imali priliku isprobati VR4LL sa svojim učenicima engleskog, njemačkog i talijanskog jezika.

Erasmus+ KA1

Kompetencije i metode za inovativno obrazovanje

Budući da živimo u vremenu neprestane promjene, obrazovni kontekst također se mijenja. Upravo zato trebamo raditi na razvoju inovacija i suvremenih vještina kako bismo isto učili naše polaznike i povećali svoje i njihove šanse za uspjeh, te stoga želimo da naše nastavno, upraviteljsko i administrativno osoblje usvoji ove vještine i kompetencije kako bismo ih uključili u cjelokupan rad naše škole.

U ovom smo projektu pažljivo odabrali strukturirane tečajeve pomoću kojih s jedne strane želimo našem nastavnom osoblju omogućiti usavršavanje vezano uz različite aspekte stvaranja moderne, inovativne i suvremene učionice u kojoj je učenik u središtu cjelokupnog obrazovnog procesa. Metode koje podupiru takav oblik nastave  uključili smo u naš plan te želimo dati potporu našem osoblju da lakše oblikuju projektnu, integriranu i nastavu temeljenu na zadatku ili problemu. 

Osim toga ovim projektom planiramo omogućiti da naši profesori lakše organiziraju nastavu u kojoj se potiču suvremene kompetencije i kognitivne vještine višeg stupnja kao što su prvenstveno komunikacija, suradnja, rješavanje sukoba i posredništvo, a onda i kreativnost, kritičko mišljenje i digitalne kompetencije te tako ujedno rade na svojim suvremenim vještinama, vještinama svojih kolega i svojih učenika. S druge strane, odabranim strukturiranim tečajevima, našem upraviteljskom i administrativnom osoblju želimo omogućiti usavršavanje suvremenih kompetencija vezanih uz digitalne vještine ali i vodstvo i mentoriranje.

Vjerujemo kako će čitav projekt najveći utjecaj imati na motivaciju, bilo da se radi o zaposlenicima ili polaznicima ali i široj javnosti.

Erasmus+ KA1

Stručno usavršavanje

Ante Demo

Profesor / Voditelj nastave

Behaviour and conflicts new methodologies, motivation and cooperation strategies

Europass Teacher Academy

Barcelona, Španjolska

Ovaj tečaj osmišljen je za profesore koji žele razumjeti dinamiku skupine i kako ona utječe na školsko okruženje te naučiti više o učinkovitom i modernom upravljanju učionicom koja potiče sudjelovanje, motivaciju, angažirano učenje i sve to koristeći najnovije tehnike i alate.

Valentina Tadić

Voditeljica poslovanja

Human Resource Management

ITC International

Prag, Češka

Uspješno upravljanje ljudskim resursima unutar organizacije može biti ključ uspjeha, nou mnogim je poljima zanemareno. Ovaj tečaj treba unaprijediti kompetencije motiviranja i vodstva tima ka strateškom cilju. Nudi praktičan vodič za bilo koga tko radi unutar obrazovnog sektora ali i šire.

Marina Vukušić

Profesorica

Innovative Approaches to Teaching

ITC International

Prag, Češka

Ovaj tečaj o inovativnim pristupima poučavanju praktičan je vodič koji pomaže unaprijediti kvalitetu i učinkovitost obrazovnog procesa u bilo kojoj učionici. Poticanje kreativnosti, organiziranje projekata, uključivanje manjina u nastavni proces te korištenje informacijske tehnologije za razvijanje kritičkog mišljenja primjeri su koji će proširiti potencijal profesora i motivirati učenike.

Mira Petrović

Profesorica

Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning

Europass Teacher Academy

Firenca, Italija


Ovaj je tečaj osmišljen za profesore koji žele naučiti više o upravljanju učinkovite i moderne učionice koja potiče sudjelovanje i angažirano učenje koristeći najnovije tehnike. Kroz interaktivne aktivnosti sudionici ovog tečajanaučit će kako poticati učeniku usmjereno obrazovno okruženje. Učeniku usmjerene metodedokazane su kao nadmoćnije od onih tradicionalnih profesoru usmjerenih. Učeniku usmjerene metode potiču autonomiju učenika i suradnju. Također pomažu pamćenju, kritičkom razmišljanju, vještinama rješavanja problema, samopouzdanju i motivaciji.

Iva Meštrović

Profesorica

Integrated curriculum – Teaching global skills

Euneos

Helsinki, Finska

Ovaj tečaj svojim polaznicima pruža alate za planiranje, praćenje i ocjenjivanje suradničkog učenja, timskog poučavanja, projektnog učenja, formativnog vrednovanja te modele za vrednovanje transverzanih vještina kroz tradicionalne predmete. Također profesorima daje savjete kako uvrstiti kritičko razmišljanje u nastavu, kako poticati blagostanje u školama te daje ideje kako neprestano raditi na inovacijama.

Marina Jurišić

Profesorica

The Creative Classroom: Tools and Tips for Language Teachers

Europass Teacher Academy

Firenca, Italija

Ovaj je tečaj namjenjen profesorima stranih jezika koji žele uvrstiti kreativnije metode poučavanja u svoje učionice. Sudionici ovog tečaja uče o komunikativnom pristupu poučavanju, integriranom učenju sadržaja i jezika te o učenju temeljem zadataka kao i autentičnim materijalima koji obuhvaćaju sve vještine (čitanje, pisanje, slušanje i govor) na kreativne načine.

Ana Čečuk

Profesorica

Kreativer Unterricht Deutsch als Fremdsprache: Methoden und Umsetzung

IIK

Düsseldorf, Njemačka

Ovaj tečaj učiteljima nudi ideje kako održavati kreativnije satove. Daje prijedloge kako uključiti komedije, društvene igre i igrokaze u lekcije. Također ojačava jezik i tečnost sudionika kako bi mogli poučavati u internacionalnom kontekstu.

Miljana Dragović

Voditelj marketinga

Digital Marketing for Educators

Georgios Charalambous Private Institute

Paphos, Cipar

Marketing je oduvijek bio glavni dio poslovnog života promičući proizvode i usluge te prikazujući ideje i vrijednosti određene tvrtke. U ovom jako interaktivnom modernom svijetu škole često moraju iskomunicirati svoje ideje, planove, napore, pa čak i poteškoće. Erasmus + projekti trebaju biti zabilježeni i promovirani, treba ih pokazati široj javnosti i diseminirati različitim ljudima. Iskustvo poslovnog digitalnog marketinga sigurno može opremiti radnika u modernom obrazovanju i školu vrijednim alatima. Upravo to ovaj tečaj i čini.

Josip Sobin

Direktor

Modern School Leadership
Otkazano zbog covid-19 pandemije

EduKarjala

Tenerife, Španjolska

Ovaj je tečaj o modernom upravljanju školom. Fokus tečaja je usporediti školsku administraciju diljem Europe ali također i dati kakve nove savjete kako biti dobar u upravljanju školom. Pedagoški i ekonomski menadžment te menadžment ljudskih resursa glavne su teme te kako ih koristiti zajedno. Tečaj će također prikazati neke nove stručne termine te pomoći stvoriti nove kontakte s europskim kolegama.

Ante Demo

Profesor / Voditelj nastave

Train the Trainer

ShipCon

Palermo, Italija

Ovaj tečaj osposobljava polaznike opširnim znanjem o različitim vrstama učenja kao i potrebnim vještinama za pružanje zanimljivih obuka koje će u potpunosti uključiti njihove polaznike. Idealan je za one koji su odgovorni za izradu programa izobrazbe kao i za sve one koji su zaduženi za provedbu kontinuiranog osposobljavanja i za podizanje razine stručnosti osoblja svoje organizacije ili institucije.

Vesna Bakota

Profesorica / Ravnateljica

Communicative skills for European Teachers

Learning Together

Porto, Portugal

Glavni cilj tečaja je kod polaznika razviti učinkovite komunikacijske vještine. Tečaj se usredotočuje na poboljšanje tehnika u učionici i praktičnih aktivnosti koje nastavnici mogu koristiti, dok proširuju svoje ideje za osmišljavanje zanimljivih i informativnih lekcija. Cilj tečaja je pomoći svim učiteljima i pojasniti njihove uloge u poticanju učenika da postanu sigurni korisnici jezika u čitanju, pisanju i govoru.

Marina Jurišić

Profesorica

The 4 C’s: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration

Europass Teacher Academy

Firenca, Italija

Ovaj tečaj ima za cilj pružiti učiteljima znanje, vještine i samopouzdanje za uključivanje poticajnih vještina kao što su komunikacija, suradnja, kritičko razmišljanje i kreativnost u svoj kurikulum i školsko okruženje. U istinskom okruženju učenja kroz rad, polaznici tečaja će steći bolje znanje o tome što te kompetencije podrazumijevaju i ne samo kako ih naučiti, već prije svega kako iskoristiti vlastitu sposobnost stvaranja, kritičkog razmišljanja, učinkovitog komuniciranja, te kako dobro surađivati s drugima.

Erasmus+ KA1

A new era of education: 21st century skills

Kategorija projekta: stručno usavršavanje


Cilj projekta: razvoj vještina važnih za obrazovanje u 21. stoljeću


Oznaka projekta: 2017-1-HR01-KA104-035205


Projekt A new era of education: 21st century skills (HR Nova era obrazovanja: vještine 21. stoljeća) financiran je sredstvima EU u sklopu programa Erasmus Plus, Ključna Aktivnost 1 - stručna usavršavanja za djelatnike u obrazovanju odraslih. Kroz ovaj projekt Jantar je osigurao sredstva za razvoj i ulaganje u različite aspekte kompetencija svojeg osoblja s naglaskom na ne tako lako mjerljivim vještinama poput vještina komunikacije, međuljudskih vještina te vještina rukovodstva. Razvoj ovih vještina dirketno je povezan s uspjehom, kako škole, tako i njezinih polaznika.

U projektu sudjeluju naši profesori i rukovodstvo kako bi zajedno radili na stvaranju moderne škole u svim aspektima. Profesori sudjeluju u radionicama usmjerenima na razvijanje komunikacijskih i praktičnih vještina u učionici, provođenje procesa učenja i podučavanja na moderan način, te stvaranje okruženja usredotočenog na polaznike i njihove potrebe (tzv. learner-centered teaching approach). Krajnji cilj stručnog usavršavanja je podupirati polaznike u usvajanju vještina komunikacije, kooperacije i interakcije kako bi učionice postale dinamičnije i kreativnije. Rukovodstvo sudjeluje u takozvanom job shadowingu, odnosno promatranje rada veće ustanove uz razmjenu iskustava i primjera dobre prakse.

Projekt, stoga, doprinosi razvoju ključnih vještina za 21. stoljeće i postavljanju izazovnih ciljeva za budućnost.

Erasmus+ KA1

Stručno usavršavanje

Ante Demo

Profesor / Voditelj nastave

A guide to conducting classroom observations
Alpha School of English Language
www.alphaschoolmalta.com
St Paul's Bay, Malta

Radionica je usmjerena na vještinu osmišljavanja i korištenja sustava promatranja nastave u svrhu procjene rada nastavnika i pružanja kvalitetne i konstruktivne povratne informacije nastavnicima.

Iva Meštrović

Profesorica

Classroom Management Solutions for Teachers: new methodologies, effective motivation, cooperation and evaluation strategies
Europass Teacher Academy
www.teacheracademy.eu
Berlin, Njemačka

Cilj tečaja je osvježiti znanje nastavnika o kvalitetnim postupcima upravljanja nastavom kroz refleksiju, promatranje, studije slučaja i razne druge suvremene metode. Tečaj pokriva teme poput rješavanja najčešćih problema u učionici, poboljšanje motivacije polaznika, davanje jasnih uputa, razvijanje dobrog odnosa s učenicima i poticanje učenika na razmišljanje o nastavnom procesu.

Iva Meštrović

Profesorica

21st Century Skills
NILE - Norwich Institute for Language
www.nile-elt.com
Norwich, Ujedinjeno Kraljevstvo

Tečaj je usmjeren na područje vještina za 21. stoljeće – istraživačke vještine, kritičko razmišljanje, kreativnost, suradnja i interpersonalne komunikacijske vještine. Te vještine neizostavne su za suočavanje sa izazovima koje nam donosi razdoblje velikih globalnih promjena, kako kod nastavnika, tako i kod učenika. Tečaj se fokusira na uspostavi razvoja tih vještina kao dijela nastave, kao i na poticanje učenika na rad na sebi. Tečaj također pokriva temu bolje integracije alata procjene znanja u proces učenja, analiziranje vlastitog rada, te poticanje kritičkog razmišljanja.

Josip Sobin

Direktor

Job shadowing
EOI – Barcelona Drassanes
www.eoibd.cat
Barcelona, Španjolska

EOI Barcelona Drassanes veliko je učilište za strane jezike u Španjolskoj, u kojem se podučava 16 jezika za odrasle učenike. Ustanova ima preko 100 zaposlenika i preko 9000 učenika. Job Shadowing omogućava promatranje upravljanja tako velikom organizacijom s ciljem stjecanja iskustva za poboljšanje rada naše škole. Veliki dio edukacije zasniva se na strukturiranim razgovorima sa svim ključnim zaposlenicima institucije – upravom, pedagoškim koordinatorima, voditeljima europskih projekata, voditeljima nastave i administracijom škole.

Erasmus+ KA1

The Inclusive School: a gateway to equal opportunity education

Kategorija projekta: stručno usavršavanje


Cilj projekta: razvoj vještina za uspostavu inkluzivne učionice


Oznaka projekta: 2016-1-HR01-KA104-022014


Projekt naziva The Inclusive School: a gateway to equal opportunity education (HR Inkluzivna škola: put prema ravnopravnom obrazovanju) podrazumijeva stvaranje takozvane inkluzivne škole prilagođene svakom polazniku. U modernom je društvu važna svijest o različitostima i to ne samo onim kulturološkim ili društvenim, već emocionalnim, fizičkim, obrazovnim i lingvističkim.

Kao privatna škola logičan smo izbor ljudima koji traže osobniji i individualiziraniji pristup te ovim projektom i stručnim usavršavanjima želimo naučiti više o prepoznavanju širokog spektra različitosti među polaznicima, o prilagođavanju testiranja i vrednovanja svakomu te o uključivanju svakog polaznika u nastavni proces. Pažljivim odabirom suradnika i seminara koji proširuju i nadopunjavaju jedan drugoga jačamo kapacitete naših nastavnika s ciljem stvaranja škole koja će svakomu polazniku pružati jednake šanse u obrazovanju.

Erasmus+ KA1

Stručno usavršavanje

Iva Meštrović

Profesorica

Learning Differences and Inclusion in Language Teaching
NILE -   Norwich Institute for Language
www.nile-elt.com
Norwich, Ujedinjeno Kraljevstvo

Tečaj je namijenjen nastavnicima s ciljem pobližeg upoznavanja različitosti u njihovim učionicama. Od poteškoća kod usvajanja nastavnih sadržaja, poremećaja u čitanju ili pisanju do manje primjetnih različitosti u stilovima učenja pa do izražene nadarenosti. Polaznici tečaja praktičnim pristupom uče o različitim načinima uključivanja samih učenika u nastavni proces.

Eva Jakupčević

Profesorica

Dyslexia in the teaching environment
York Associates
york-associates.co.uk
York, Ujedinjeno Kraljevstvo

Prisustvujući ovome tečaju profesori razvijaju razumijevanje izazova koji se javljaju kod poučavanja odraslih s disleksijom. Teme tečaja su prepoznavanje značajki disleksije, korištenje različitih stilova učenja, prepoznavanje diskriminacijskog ponašanja, upoznavanje s regulativama Europske unije vezane uz disleksiju.

Ante Demo

Profesor / Voditelj nastave

Testing, evaluation and assessment
NILE -   Norwich Institute for Language
www.nile-elt.com
Norwich, Ujedinjeno Kraljevstvo

Cilj tečaja je proširiti znanje nastavnika o vredovanju učeničkog poznavanja jezika i sastavljanja različitih testova, razvijanje vještina kritičkog osvrta na čitav niz tipova testova, procesa vredovanja i ispitivanja.

Iva Meštrović

Profesorica

Inclusive education: tackling with classroom diversity and early school leaving
IDEC Training Centre
trainingcentre.gr
Isthmia, Grčka

Tečaj pomaže nastavnicima u razumijevanju široke različitosti svih u sustavu obrazovanja i definiranju učenika s poteškoćama u učenju. Nastavnici se osposobljavanju za učinkovitije određivanje individualnih potreba učenika, prikladne metode vrednovanja znanja, izradu i oblikovanje individualiziranih nastavnih planova.

Eva Jakupčević

Profesorica

Managing diversity – Teaching mixed ability classes
Internacional Training Centre
www.itc-international.eu
Prag, Češka

Polaznici se upoznaju s najnovijim inovativnim metodama u poučavanju kako bi se lakše nosili s različitostima u učionicama. Praktičan rad uključuje stvaranje vlastitih aktivnosti za usavršavanje komunikacijskih vještina, čitanja i pisanja. Također se upoznavaju s različitim stilovima učenja, različitim tipovima inteligencije te metakognicijom.

Gorana Ćukušić

Profesorica

European Diversity Education
EEC – Teacher Training Courses
europeanedcircle.wixsite.com/www-europeanedcirclelv
Riga, Latvija

Cilj ovog tečaja je razviti interkulturalnu kompetenciju nastavnika  i upoznati ih s važnim konceptima nošenja s različitostima u učionici. Tečaj pokriva strategije za uspješno upravljanje različitostima i prednosti multikulturalnog okruženja, jezične raznolikosti i interkulturalne komunikacije.

Erasmus+ KA1

Into a world without language boundaries

Kategorija projekta: stručno usavršavanje


Cilj projekta: razvoj vještina za uspostavu inkluzivne učionice


Oznaka projekta: 2015-1-HR01-KA104-012982


Učilište Jantar je u sklopu Ključne aktivnosti 1 Erasmus + programa EU u lipnju 2015. potpisalo ugovor s Agencijom za mobilnost i programe EU o dodjeli sredstava za projekt pod nazivom „Into a world without language boundaries“ (HR U svijet bez jezičnih granica). Naslov projekta proizlazi iz krilatice naše škole koja označava našu želju da kroz pružanje kvalitetnog jezičnog obrazovanja doprinesemo našoj zajednici i društvu općenito. Cilj ovog projekta ojačati je naše kapacitete kroz dodatno obrazovanje naših nastavnika u području metodologije jezika i korištenja suvremenih tehnologija i kulturoloških elemenata u nastavi. 

Uz najnovija saznanja o metodološkim pristupima, projekt nam omogućava proširivanje vidika u području prilagođavanja međunarodnim standardima kvalitete, kao i upravljanja europskim projektima. Pored toga, dobrobit projekta proizlazi i iz samih boravaka u različitim europskim zemljama kao i ostvarivanjem kontakata s nastavnicima i drugim zaposlenicima sličnih europskih institucija.

Tijekom dvije godine trajanja projekta, naši zaposlenici sudjeluju na devet strukturiranih tečajeva. Kroz tečajeve odabranih partnera natavnici škole Jantar imaju priliku usvojiti najnovije metode, znanja i ideje za nastavu i rad, kao i ostvariti kontakte koji mogu dovesti do budućih projekata. Svoje iskustvo sudionici prenose ostalim zaposlenicima putem niza korisnih i kreativnih radionica koje organiziramo u školi Jantar.

Erasmus+ KA1

Stručno usavršavanje

Ante Demo

Profesor / Voditelj nastave

ENGLISH AND CULTURE: A Course for Teachers of English as a Foreign Language
English Matters 
www.englishmatters.org
Dublin, Irska

Nastavnici engleskog jezika kroz ovaj program osvještavaju važnost uključivanja elemenata kulture u nastavu stranih jezika, te usvajaju metode rada koje uključuju materijale iz stvarnog svijeta (eng. realia) kao nadopunu uobičajenim programima. Kroz upoznavanje irske kulture nastavnici dobivaju ideje za rad s materijalima kao što su filmovi, kratke priče i razgovor sa izvornim govornicima nekog jezika. Naglasak je na metodama podučavanja temeljenim na rješavanju problema (eng. task-based learning), u kojima kroz samostalno istraživanje učenici postaju boljim učenicima i govornicima stranog jezika.

Eva Jakupčević

Profesorica

ICT FOR TEACHING: A practical course to incorporate Information Technology into Teaching
English Matters 
www.englishmatters.org
Dublin, Irska

Cilj ovog tečaja osvijestiti je nastavnicima mogućnosti i prednosti korištenja informacijske tehnologije u nastavi. Kroz dva tjedna nastavnici se na praktičan način upoznaju i dobivaju iskustvo rada s nizom elektroničkih alata koji se mogu koristiti u svim segmentima nastave, na primjer, kako bi se učenici osamostalili, za praćenje rada i napretka učenika, za motiviranje učenika, za prilagodbu nastave različitim stilovima učenja i slično.

Danijel Papić

Administrator / Stručnjak za informacijske tehnologije

Movie Making and ClipFlairing for language teaching
Europass – Centro Studi Europeo -
www.europass.it
Firenca, Italija

Cilj radionice je osposobljavanje profesora jezika za izradu i adaptaciju audiovizualnih materijala (fotografije, video i audio zapisi, dokumentarci i sl.) za uporabu u nastavi. Uporaba audiovizualnih materijala postaje sve češće korištena metoda za prenošenje jasnih poruka i znanja. Ova metoda ujedno omogućuje polaznicima da aktivno sudjeluju u izradi materijala, što samo po sebi povećava i njihovo sudjelovanje u nastavnim procesima.

Ana Jović

Profesorica

THE CREATIVE CLASSROOM – Tools and Tips for Language Teachers
Europass  - Centro Studi Europeo
www.europass.it
Firenca, Italija

Tečaj je usmjeren na metodologiju podučavanja stranih jezika i nastavnici tijekom dva tjedna praktičnog rada dobivaju pregršt korisnih materijala, ideja za aktivnosti ii savjeta za postizanje pozitivne atmosfere u učionici. Naglasak je na važnosti i organizaciji rada u paru i skupini, prenošenja odgovornosti na samog učenika i postizanju nastave koja je zaista usmjerena na učenika i u kojoj je nastavnik prvenstveno vodič i potpora.

Nina Dujmović

Profesorica

Piensa y acertarás: corregir kis errires de oridzcción en el aula de ELE
Universidad De Castilla – La Mancha
Toledo, Španjolska

Cilj tečaja bio je nastavnike usmjeriti i osvijestiti o primjerenim i korisnim načinima ispravljanja pogrešaka pri poduci stranih jezika. Naglasak je na pozitivan pogled na pogreške koje nam kao manifestacija učeničkog međujezika govore o napretku učenika i samom procesu usvajanja jezika. Ovisno o tome ispravlja li nastavnik pisani tekst, društvenu interakciju ili transakciju, u svakoj situaciji postoji dobar i koristan način ispravljanja pogrešaka.

Gorana Ćukušić

Profesorica

Intensivsprachkurs Deutsch und Fortbildung Methodentraining in der Unterrichtspraxis Daf
Institut für internationale Kommunikation
Düsseldorf, Njemačka

Ovaj tečaj sastoji se od intenzivnog tečaja njemačkog jezika za nastavnike u prvom tjednu, i metodološkog dijela u drugom. Naglasak tečaja je na temama kao što su komunikativni pristup učenju, kooperativno učenje, komunikativni pristup gramatici i korištenje glazbe u nastavi. Zajednički rad učenika preduvjet je uspjeha u nastavi, kao i pozitivna školska klima, i nastavnici će dobiti praktične savjete i ideje za postizanje istih.

Eva Jakupčević

Profesorica

Building European Identity at Schools
IDEC
trainingcentre.gr
Isthmia, Grčka

Ovaj tečaj usmjeren je na planiranje i provedbu europskih projekata. Sudionicima će pružiti dublje razumijevanje europske politike obrazovanja i vezanih projekata, te praktične savjete za pisanje prijedloga za projekte, kao i njihovu administraciju i upravljanje. Sudionici će također dobiti ideje za pronalazak partnera i moguće umrežavanje s drugim organizacijama u Europi, kao i zajedničku suradnju na projektima.

Vesna Bakota

Profesorica

Language and Methodology Refresher
Bell English
bellenglish.com
Cambridge, Ujedinjeno Kraljevstvo

Cilj ovog tečaja osvježiti je metodološko znanje nastavnika u svrhu postizanja boljih rezultata u nastavi engleskog jezika. Tečaj pokriva niz tema kao što su podučavanje gramatike i vokabulara, ispravljanje čestih pogrešaka, razvijanje četiriju osnovnih vještina, planiranje i provedba aktivnosti, razvijanje pozitivne radne atmosfere i slično. Uz to, nastavnici razvijaju svoje sposobnosti odabira, osmišljavanja i evaluacije materijala za određene kontekste.

Mirjana Sobin

Ravnateljica

Evaluation and quality assurance in education and training
IDEC
trainingcentre.gr
Piraeus, Grčka

Sudionici ovog tečaja stječu dublje razumijevanje europskih politika za osiguranje kvalitete u obrazovanju, kao i znanje kako primjeniti okvire za vlastitu organizaciju. Tečaj također pruža ideje za razvijanje metoda i alata evaluacije, osvještavanje primjerene metode provođenja evaluacija, analiziranje rezultata i njihovo korištenje.

Europski fond za regionalni razvoj

Inovativna škola - znanje na dohvat miša

Projekt pod nazivom „Inovativna škola – znanje na dohvat miša“ u rujnu je 2014. godine prijavljen na natječaj „Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa“. Realizacija projekta započela je u ožujku 2015. godine, a projekt je završen u lipnju 2016. godine. Cilj projekta bio je unapređenje upravljanja poslovnim procesima škole uvođenjem holističkog IKT rješenja i razvoj inovativnog obrazovanja uvođenjem e-učenja i učenja na daljinu. Provedba projekta omogućila je objedinjavanje i optimizaciju svih poslovnih procesa, unapređenje organizacije i upravljanja poslovanjem, jačanje kapaciteta zaposlenika, modernizaciju postojećih usluga, razvoj novih obrazovnih programa te unapređenje tehnološke osnove poslovanja.


Ukupna ugovorena vrijednost projekta je 628.712,50 kn, od čega udio EU financiranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 340.347,00 kn. Realizacijom projekta Jantar je postao jedina škola stranih jezika u Splitsko-dalmatinskoj županiji, i jedna od rijetkih u Hrvatskoj, s implementiranim elektroničkim dnevnicima i LMS (Learning Management System) podrškom nastavi. 

Inovacijama u nastavnom procesu povećala se kvaliteta podučavanja, polaznicima osigurala uporaba interaktivnih multimedijalnih materijala za dodatno učenje, unaprijedila komunikacija polaznika s nastavnim osobljem, omogućila razmjena znanja i osigurala dostupnost obrazovnih usluga ciljnim grupama koje zbog nedostatka obrazovnih ustanova u svojoj sredini ili iz osobnih razloga ne mogu pohađati klasičnu nastavu.


Jantar je u projekt ušao zbog nedostatka softverskih rješenja za informatizaciju privatnih škola i ustanova. Zahvaljujući europskim fondovima i stručnosti mladih splitskih informatičara, izradili smo cjeloviti informacijski sustav koji funkcionalnošću i kvalitetom razvijenih softverskih rješenja konkurira svjetskim brendovima. Sredstvima iz projekta financirana je nabava informatičke opreme za modernizaciju nastavnih procesa, nabava interaktivnih obrazovnih materijala, edukacija profesora u korištenju novih tehnologija, i najvažnije – razvoj samog softverskog rješenja.

Želiš se priključiti Jantar Timu?
Pošalji svoj CV