Projekti i suradnje

Eramsus+ KA2

Virtual Reality for Language Learning

Kategorija projekta: razvoj inovacije


Cilj projekta: razvoj inovativnih Virtual Reality tehnologija za učenje stranih jezika


Oznaka projekta: 2019-1-HR01-KA204-060781


Poslijednjih nekoliko godina VR (Vritual Reality, virtualna stvarnost) se pozicionirala kao jedna od najinovativnijih tehnologija u obrazovanju. VR tehnologija ima potencijalno široku primjenu u učenju stranih jezika jer omogućava potpunu imerziju polaznika u virtualni svijet u kojem se odvija proces učenja. Ujedno, VR omogućava uporabu tzv. "Total Physical Response" metodologije na način koji do sada nije bio moguć u procesu učenja stranih jezika.

Škola stranih jezika JANTAR - IH Split kao koordinator projekta radi na izradi projektnih rezultata zajedno s partnerskim školama iz Hrvatske, Bugarske, Rumunije i Španjolske. Projektni rezultati obuhvaćaju izradu virtualnih svjetova u kojima će se odvijati proces učenja, zadatke koje će polaznici rješavati koristeći jezične vještine, pilotiranje projekta unutar škole. Sva tehnologija razvija se za Oculus Quest platformu koja je ujedno i najnovije dostignuće na području VR tehnologije.

Eramsus+ KA2

Aktivnosti

1. transnacionalni sastanak

Split, Hrvatska

Nositelj: Jantar - IH Split

15.-16.10.2019.

Transnacionalni sastanak u Splitu prva je aktivnost unutar projekta na kojoj sudjeluju svi projektni partneri. Svrha sastanka je uspostaviti vremenski i izvedbeni okvir nadolazećih projektnih aktivnosti s naglaskom na početak izrade VR svijetova kao prvog intelektualnog outputa projekta.

2. transnacionalni sastanak

Online

Nositelj: Molehill Holdings - Barcelona, Spain

29.-30.06.2020.

Na žalost, zbog covid pandemije naš drugi transnacionalni sastanak održao se online umjesto u prelijepoj Barceloni. Srećom, pandemija nije utjecala na ostale projektne aktivnosti, tako da se razvoj odvijao po planu. Tijekom sastanka raspravljali smo o virtualnim svjetovima čiji je razvoj bio u završnoj fazi i napravili sve pripreme za izradu aktivnosti koje će se odvijati unutar tih svjetova.

Erasmus+ KA1

Kompetencije i metode za inovativno obrazovanje

Budući da živimo u vremenu neprestane promjene, obrazovni kontekst također se mijenja. Upravo zato trebamo raditi na razvoju inovacija i suvremenih vještina kako bismo isto učili naše polaznike i povećali svoje i njihove šanse za uspjeh, te stoga želimo da naše nastavno, upraviteljsko i administrativno osoblje usvoji ove vještine i kompetencije kako bismo ih uključili u cjelokupan rad naše škole.

U ovom smo projektu pažljivo odabrali strukturirane tečajeve pomoću kojih s jedne strane želimo našem nastavnom osoblju omogućiti usavršavanje vezano uz različite aspekte stvaranja moderne, inovativne i suvremene učionice u kojoj je učenik u središtu cjelokupnog obrazovnog procesa. Metode koje podupiru takav oblik nastave  uključili smo u naš plan te želimo dati potporu našem osoblju da lakše oblikuju projektnu, integriranu i nastavu temeljenu na zadatku ili problemu. 

Osim toga ovim projektom planiramo omogućiti da naši profesori lakše organiziraju nastavu u kojoj se potiču suvremene kompetencije i kognitivne vještine višeg stupnja kao što su prvenstveno komunikacija, suradnja, rješavanje sukoba i posredništvo, a onda i kreativnost, kritičko mišljenje i digitalne kompetencije te tako ujedno rade na svojim suvremenim vještinama, vještinama svojih kolega i svojih učenika. S druge strane, odabranim strukturiranim tečajevima, našem upraviteljskom i administrativnom osoblju želimo omogućiti usavršavanje suvremenih kompetencija vezanih uz digitalne vještine ali i vodstvo i mentoriranje.

Vjerujemo kako će čitav projekt najveći utjecaj imati na motivaciju, bilo da se radi o zaposlenicima ili polaznicima ali i široj javnosti.

Erasmus+ KA1

Stručno usavršavanje

Ante Demo

Profesor / Voditelj nastave

Behaviour and conflicts new methodologies, motivation and cooperation strategies

Europass Teacher Academy

Barcelona, Španjolska

Ovaj tečaj osmišljen je za profesore koji žele razumjeti dinamiku skupine i kako ona utječe na školsko okruženje te naučiti više o učinkovitom i modernom upravljanju učionicom koja potiče sudjelovanje, motivaciju, angažirano učenje i sve to koristeći najnovije tehnike i alate.

Valentina Tadić

Voditeljica poslovanja

Human Resource Management

ITC International

Prag, Češka

Uspješno upravljanje ljudskim resursima unutar organizacije može biti ključ uspjeha, nou mnogim je poljima zanemareno. Ovaj tečaj treba unaprijediti kompetencije motiviranja i vodstva tima ka strateškom cilju. Nudi praktičan vodič za bilo koga tko radi unutar obrazovnog sektora ali i šire.

Marina Vukušić

Profesorica

Innovative Approaches to Teaching

ITC International

Prag, Češka

Ovaj tečaj o inovativnim pristupima poučavanju praktičan je vodič koji pomaže unaprijediti kvalitetu i učinkovitost obrazovnog procesa u bilo kojoj učionici. Poticanje kreativnosti, organiziranje projekata, uključivanje manjina u nastavni proces te korištenje informacijske tehnologije za razvijanje kritičkog mišljenja primjeri su koji će proširiti potencijal profesora i motivirati učenike.

Mira Petrović

Profesorica

Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning

Europass Teacher Academy

Firenca, Italija


Ovaj je tečaj osmišljen za profesore koji žele naučiti više o upravljanju učinkovite i moderne učionice koja potiče sudjelovanje i angažirano učenje koristeći najnovije tehnike. Kroz interaktivne aktivnosti sudionici ovog tečajanaučit će kako poticati učeniku usmjereno obrazovno okruženje. Učeniku usmjerene metodedokazane su kao nadmoćnije od onih tradicionalnih profesoru usmjerenih. Učeniku usmjerene metode potiču autonomiju učenika i suradnju. Također pomažu pamćenju, kritičkom razmišljanju, vještinama rješavanja problema, samopouzdanju i motivaciji.

Iva Meštrović

Profesorica

Integrated curriculum – Teaching global skills

Euneos

Helsinki, Finska

Ovaj tečaj svojim polaznicima pruža alate za planiranje, praćenje i ocjenjivanje suradničkog učenja, timskog poučavanja, projektnog učenja, formativnog vrednovanja te modele za vrednovanje transverzanih vještina kroz tradicionalne predmete. Također profesorima daje savjete kako uvrstiti kritičko razmišljanje u nastavu, kako poticati blagostanje u školama te daje ideje kako neprestano raditi na inovacijama.

Marina Jurišić

Profesorica

The Creative Classroom: Tools and Tips for Language Teachers

Europass Teacher Academy

Firenca, Italija

Ovaj je tečaj namjenjen profesorima stranih jezika koji žele uvrstiti kreativnije metode poučavanja u svoje učionice. Sudionici ovog tečaja uče o komunikativnom pristupu poučavanju, integriranom učenju sadržaja i jezika te o učenju temeljem zadataka kao i autentičnim materijalima koji obuhvaćaju sve vještine (čitanje, pisanje, slušanje i govor) na kreativne načine.

Ana Čečuk

Profesorica

Kreativer Unterricht Deutsch als Fremdsprache: Methoden und Umsetzung

IIK

Düsseldorf, Njemačka

Ovaj tečaj učiteljima nudi ideje kako održavati kreativnije satove. Daje prijedloge kako uključiti komedije, društvene igre i igrokaze u lekcije. Također ojačava jezik i tečnost sudionika kako bi mogli poučavati u internacionalnom kontekstu.

Miljana Dragović

Voditelj marketinga

Digital Marketing for Educators

Georgios Charalambous Private Institute

Paphos, Cipar

Marketing je oduvijek bio glavni dio poslovnog života promičući proizvode i usluge te prikazujući ideje i vrijednosti određene tvrtke. U ovom jako interaktivnom modernom svijetu škole često moraju iskomunicirati svoje ideje, planove, napore, pa čak i poteškoće. Erasmus + projekti trebaju biti zabilježeni i promovirani, treba ih pokazati široj javnosti i diseminirati različitim ljudima. Iskustvo poslovnog digitalnog marketinga sigurno može opremiti radnika u modernom obrazovanju i školu vrijednim alatima. Upravo to ovaj tečaj i čini.

Josip Sobin

Direktor

Modern School Leadership

EduKarjala

Tenerife, Španjolska

Ovaj je tečaj o modernom upravljanju školom. Fokus tečaja je usporediti školsku administraciju diljem Europe ali također i dati kakve nove savjete kako biti dobar u upravljanju školom. Pedagoški i ekonomski menadžment te menadžment ljudskih resursa glavne su teme te kako ih koristiti zajedno. Tečaj će također prikazati neke nove stručne termine te pomoći stvoriti nove kontakte s europskim kolegama.

Erasmus+ KA1

A new era of education: 21st century skills

Kategorija projekta: stručno usavršavanje


Cilj projekta: razvoj vještina važnih za obrazovanje u 21. stoljeću


Oznaka projekta: 2017-1-HR01-KA104-035205


Projekt A new era of education: 21st century skills (HR Nova era obrazovanja: vještine 21. stoljeća) financiran je sredstvima EU u sklopu programa Erasmus Plus, Ključna Aktivnost 1 - stručna usavršavanja za djelatnike u obrazovanju odraslih. Kroz ovaj projekt Jantar je osigurao sredstva za razvoj i ulaganje u različite aspekte kompetencija svojeg osoblja s naglaskom na ne tako lako mjerljivim vještinama poput vještina komunikacije, međuljudskih vještina te vještina rukovodstva. Razvoj ovih vještina dirketno je povezan s uspjehom, kako škole, tako i njezinih polaznika.

U projektu sudjeluju naši profesori i rukovodstvo kako bi zajedno radili na stvaranju moderne škole u svim aspektima. Profesori sudjeluju u radionicama usmjerenima na razvijanje komunikacijskih i praktičnih vještina u učionici, provođenje procesa učenja i podučavanja na moderan način, te stvaranje okruženja usredotočenog na polaznike i njihove potrebe (tzv. learner-centered teaching approach). Krajnji cilj stručnog usavršavanja je podupirati polaznike u usvajanju vještina komunikacije, kooperacije i interakcije kako bi učionice postale dinamičnije i kreativnije. Rukovodstvo sudjeluje u takozvanom job shadowingu, odnosno promatranje rada veće ustanove uz razmjenu iskustava i primjera dobre prakse.

Projekt, stoga, doprinosi razvoju ključnih vještina za 21. stoljeće i postavljanju izazovnih ciljeva za budućnost.

Erasmus+ KA1

Stručno usavršavanje

Ante Demo

Profesor / Voditelj nastave

A guide to conducting classroom observations
Alpha School of English Language
www.alphaschoolmalta.com
St Paul's Bay, Malta

Radionica je usmjerena na vještinu osmišljavanja i korištenja sustava promatranja nastave u svrhu procjene rada nastavnika i pružanja kvalitetne i konstruktivne povratne informacije nastavnicima.

Iva Meštrović

Profesorica

Classroom Management Solutions for Teachers: new methodologies, effective motivation, cooperation and evaluation strategies
Europass Teacher Academy
www.teacheracademy.eu
Berlin, Njemačka

Cilj tečaja je osvježiti znanje nastavnika o kvalitetnim postupcima upravljanja nastavom kroz refleksiju, promatranje, studije slučaja i razne druge suvremene metode. Tečaj pokriva teme poput rješavanja najčešćih problema u učionici, poboljšanje motivacije polaznika, davanje jasnih uputa, razvijanje dobrog odnosa s učenicima i poticanje učenika na razmišljanje o nastavnom procesu.

Iva Meštrović

Profesorica

21st Century Skills
NILE - Norwich Institute for Language
www.nile-elt.com
Norwich, Ujedinjeno Kraljevstvo

Tečaj je usmjeren na područje vještina za 21. stoljeće – istraživačke vještine, kritičko razmišljanje, kreativnost, suradnja i interpersonalne komunikacijske vještine. Te vještine neizostavne su za suočavanje sa izazovima koje nam donosi razdoblje velikih globalnih promjena, kako kod nastavnika, tako i kod učenika. Tečaj se fokusira na uspostavi razvoja tih vještina kao dijela nastave, kao i na poticanje učenika na rad na sebi. Tečaj također pokriva temu bolje integracije alata procjene znanja u proces učenja, analiziranje vlastitog rada, te poticanje kritičkog razmišljanja.

Josip Sobin

Direktor

Job shadowing
EOI – Barcelona Drassanes
www.eoibd.cat
Barcelona, Španjolska

EOI Barcelona Drassanes veliko je učilište za strane jezike u Španjolskoj, u kojem se podučava 16 jezika za odrasle učenike. Ustanova ima preko 100 zaposlenika i preko 9000 učenika. Job Shadowing omogućava promatranje upravljanja tako velikom organizacijom s ciljem stjecanja iskustva za poboljšanje rada naše škole. Veliki dio edukacije zasniva se na strukturiranim razgovorima sa svim ključnim zaposlenicima institucije – upravom, pedagoškim koordinatorima, voditeljima europskih projekata, voditeljima nastave i administracijom škole.

Erasmus+ KA1

The Inclusive School: a gateway to equal opportunity education

Kategorija projekta: stručno usavršavanje


Cilj projekta: razvoj vještina za uspostavu inkluzivne učionice


Oznaka projekta: 2016-1-HR01-KA104-022014


Projekt naziva The Inclusive School: a gateway to equal opportunity education (HR Inkluzivna škola: put prema ravnopravnom obrazovanju) podrazumijeva stvaranje takozvane inkluzivne škole prilagođene svakom polazniku. U modernom je društvu važna svijest o različitostima i to ne samo onim kulturološkim ili društvenim, već emocionalnim, fizičkim, obrazovnim i lingvističkim.

Kao privatna škola logičan smo izbor ljudima koji traže osobniji i individualiziraniji pristup te ovim projektom i stručnim usavršavanjima želimo naučiti više o prepoznavanju širokog spektra različitosti među polaznicima, o prilagođavanju testiranja i vrednovanja svakomu te o uključivanju svakog polaznika u nastavni proces. Pažljivim odabirom suradnika i seminara koji proširuju i nadopunjavaju jedan drugoga jačamo kapacitete naših nastavnika s ciljem stvaranja škole koja će svakomu polazniku pružati jednake šanse u obrazovanju.

Erasmus+ KA1

Stručno usavršavanje

Iva Meštrović

Profesorica

Learning Differences and Inclusion in Language Teaching
NILE -   Norwich Institute for Language
www.nile-elt.com
Norwich, Ujedinjeno Kraljevstvo

Tečaj je namijenjen nastavnicima s ciljem pobližeg upoznavanja različitosti u njihovim učionicama. Od poteškoća kod usvajanja nastavnih sadržaja, poremećaja u čitanju ili pisanju do manje primjetnih različitosti u stilovima učenja pa do izražene nadarenosti. Polaznici tečaja praktičnim pristupom uče o različitim načinima uključivanja samih učenika u nastavni proces.

Eva Jakupčević

Profesorica

Dyslexia in the teaching environment
York Associates
york-associates.co.uk
York, Ujedinjeno Kraljevstvo

Prisustvujući ovome tečaju profesori razvijaju razumijevanje izazova koji se javljaju kod poučavanja odraslih s disleksijom. Teme tečaja su prepoznavanje značajki disleksije, korištenje različitih stilova učenja, prepoznavanje diskriminacijskog ponašanja, upoznavanje s regulativama Europske unije vezane uz disleksiju.

Ante Demo

Profesor / Voditelj nastave

Testing, evaluation and assessment
NILE -   Norwich Institute for Language
www.nile-elt.com
Norwich, Ujedinjeno Kraljevstvo

Cilj tečaja je proširiti znanje nastavnika o vredovanju učeničkog poznavanja jezika i sastavljanja različitih testova, razvijanje vještina kritičkog osvrta na čitav niz tipova testova, procesa vredovanja i ispitivanja.

Iva Meštrović

Profesorica

Inclusive education: tackling with classroom diversity and early school leaving
IDEC Training Centre
trainingcentre.gr
Isthmia, Grčka

Tečaj pomaže nastavnicima u razumijevanju široke različitosti svih u sustavu obrazovanja i definiranju učenika s poteškoćama u učenju. Nastavnici se osposobljavanju za učinkovitije određivanje individualnih potreba učenika, prikladne metode vrednovanja znanja, izradu i oblikovanje individualiziranih nastavnih planova.

Eva Jakupčević

Profesorica

Managing diversity – Teaching mixed ability classes
Internacional Training Centre
www.itc-international.eu
Prag, Češka

Polaznici se upoznaju s najnovijim inovativnim metodama u poučavanju kako bi se lakše nosili s različitostima u učionicama. Praktičan rad uključuje stvaranje vlastitih aktivnosti za usavršavanje komunikacijskih vještina, čitanja i pisanja. Također se upoznavaju s različitim stilovima učenja, različitim tipovima inteligencije te metakognicijom.

Gorana Ćukušić

Profesorica

European Diversity Education
EEC – Teacher Training Courses
europeanedcircle.wixsite.com/www-europeanedcirclelv
Riga, Latvija

Cilj ovog tečaja je razviti interkulturalnu kompetenciju nastavnika  i upoznati ih s važnim konceptima nošenja s različitostima u učionici. Tečaj pokriva strategije za uspješno upravljanje različitostima i prednosti multikulturalnog okruženja, jezične raznolikosti i interkulturalne komunikacije.

Erasmus+ KA1

Into a world without language boundaries

Kategorija projekta: stručno usavršavanje


Cilj projekta: razvoj vještina za uspostavu inkluzivne učionice


Oznaka projekta: 2015-1-HR01-KA104-012982


Učilište Jantar je u sklopu Ključne aktivnosti 1 Erasmus + programa EU u lipnju 2015. potpisalo ugovor s Agencijom za mobilnost i programe EU o dodjeli sredstava za projekt pod nazivom „Into a world without language boundaries“ (HR U svijet bez jezičnih granica). Naslov projekta proizlazi iz krilatice naše škole koja označava našu želju da kroz pružanje kvalitetnog jezičnog obrazovanja doprinesemo našoj zajednici i društvu općenito. Cilj ovog projekta ojačati je naše kapacitete kroz dodatno obrazovanje naših nastavnika u području metodologije jezika i korištenja suvremenih tehnologija i kulturoloških elemenata u nastavi. 

Uz najnovija saznanja o metodološkim pristupima, projekt nam omogućava proširivanje vidika u području prilagođavanja međunarodnim standardima kvalitete, kao i upravljanja europskim projektima. Pored toga, dobrobit projekta proizlazi i iz samih boravaka u različitim europskim zemljama kao i ostvarivanjem kontakata s nastavnicima i drugim zaposlenicima sličnih europskih institucija.

Tijekom dvije godine trajanja projekta, naši zaposlenici sudjeluju na devet strukturiranih tečajeva. Kroz tečajeve odabranih partnera natavnici škole Jantar imaju priliku usvojiti najnovije metode, znanja i ideje za nastavu i rad, kao i ostvariti kontakte koji mogu dovesti do budućih projekata. Svoje iskustvo sudionici prenose ostalim zaposlenicima putem niza korisnih i kreativnih radionica koje organiziramo u školi Jantar.

Erasmus+ KA1

Stručno usavršavanje

Ante Demo

Profesor / Voditelj nastave

ENGLISH AND CULTURE: A Course for Teachers of English as a Foreign Language
English Matters 
www.englishmatters.org
Dublin, Irska

Nastavnici engleskog jezika kroz ovaj program osvještavaju važnost uključivanja elemenata kulture u nastavu stranih jezika, te usvajaju metode rada koje uključuju materijale iz stvarnog svijeta (eng. realia) kao nadopunu uobičajenim programima. Kroz upoznavanje irske kulture nastavnici dobivaju ideje za rad s materijalima kao što su filmovi, kratke priče i razgovor sa izvornim govornicima nekog jezika. Naglasak je na metodama podučavanja temeljenim na rješavanju problema (eng. task-based learning), u kojima kroz samostalno istraživanje učenici postaju boljim učenicima i govornicima stranog jezika.

Eva Jakupčević

Profesorica

ICT FOR TEACHING: A practical course to incorporate Information Technology into Teaching
English Matters 
www.englishmatters.org
Dublin, Irska

Cilj ovog tečaja osvijestiti je nastavnicima mogućnosti i prednosti korištenja informacijske tehnologije u nastavi. Kroz dva tjedna nastavnici se na praktičan način upoznaju i dobivaju iskustvo rada s nizom elektroničkih alata koji se mogu koristiti u svim segmentima nastave, na primjer, kako bi se učenici osamostalili, za praćenje rada i napretka učenika, za motiviranje učenika, za prilagodbu nastave različitim stilovima učenja i slično.

Danijel Papić

Administrator / Stručnjak za informacijske tehnologije

Movie Making and ClipFlairing for language teaching
Europass – Centro Studi Europeo -
www.europass.it
Firenca, Italija

Cilj radionice je osposobljavanje profesora jezika za izradu i adaptaciju audiovizualnih materijala (fotografije, video i audio zapisi, dokumentarci i sl.) za uporabu u nastavi. Uporaba audiovizualnih materijala postaje sve češće korištena metoda za prenošenje jasnih poruka i znanja. Ova metoda ujedno omogućuje polaznicima da aktivno sudjeluju u izradi materijala, što samo po sebi povećava i njihovo sudjelovanje u nastavnim procesima.

Ana Jović

Profesorica

THE CREATIVE CLASSROOM – Tools and Tips for Language Teachers
Europass  - Centro Studi Europeo
www.europass.it
Firenca, Italija

Tečaj je usmjeren na metodologiju podučavanja stranih jezika i nastavnici tijekom dva tjedna praktičnog rada dobivaju pregršt korisnih materijala, ideja za aktivnosti ii savjeta za postizanje pozitivne atmosfere u učionici. Naglasak je na važnosti i organizaciji rada u paru i skupini, prenošenja odgovornosti na samog učenika i postizanju nastave koja je zaista usmjerena na učenika i u kojoj je nastavnik prvenstveno vodič i potpora.

Nina Dujmović

Profesorica

Piensa y acertarás: corregir kis errires de oridzcción en el aula de ELE
Universidad De Castilla – La Mancha
Toledo, Španjolska

Cilj tečaja bio je nastavnike usmjeriti i osvijestiti o primjerenim i korisnim načinima ispravljanja pogrešaka pri poduci stranih jezika. Naglasak je na pozitivan pogled na pogreške koje nam kao manifestacija učeničkog međujezika govore o napretku učenika i samom procesu usvajanja jezika. Ovisno o tome ispravlja li nastavnik pisani tekst, društvenu interakciju ili transakciju, u svakoj situaciji postoji dobar i koristan način ispravljanja pogrešaka.

Gorana Ćukušić

Profesorica

Intensivsprachkurs Deutsch und Fortbildung Methodentraining in der Unterrichtspraxis Daf
Institut für internationale Kommunikation
Düsseldorf, Njemačka

Ovaj tečaj sastoji se od intenzivnog tečaja njemačkog jezika za nastavnike u prvom tjednu, i metodološkog dijela u drugom. Naglasak tečaja je na temama kao što su komunikativni pristup učenju, kooperativno učenje, komunikativni pristup gramatici i korištenje glazbe u nastavi. Zajednički rad učenika preduvjet je uspjeha u nastavi, kao i pozitivna školska klima, i nastavnici će dobiti praktične savjete i ideje za postizanje istih.

Eva Jakupčević

Profesorica

Building European Identity at Schools
IDEC
trainingcentre.gr
Isthmia, Grčka

Ovaj tečaj usmjeren je na planiranje i provedbu europskih projekata. Sudionicima će pružiti dublje razumijevanje europske politike obrazovanja i vezanih projekata, te praktične savjete za pisanje prijedloga za projekte, kao i njihovu administraciju i upravljanje. Sudionici će također dobiti ideje za pronalazak partnera i moguće umrežavanje s drugim organizacijama u Europi, kao i zajedničku suradnju na projektima.

Vesna Bakota

Profesorica

Language and Methodology Refresher
Bell English
bellenglish.com
Cambridge, Ujedinjeno Kraljevstvo

Cilj ovog tečaja osvježiti je metodološko znanje nastavnika u svrhu postizanja boljih rezultata u nastavi engleskog jezika. Tečaj pokriva niz tema kao što su podučavanje gramatike i vokabulara, ispravljanje čestih pogrešaka, razvijanje četiriju osnovnih vještina, planiranje i provedba aktivnosti, razvijanje pozitivne radne atmosfere i slično. Uz to, nastavnici razvijaju svoje sposobnosti odabira, osmišljavanja i evaluacije materijala za određene kontekste.

Mirjana Sobin

Ravnateljica

Evaluation and quality assurance in education and training
IDEC
trainingcentre.gr
Piraeus, Grčka

Sudionici ovog tečaja stječu dublje razumijevanje europskih politika za osiguranje kvalitete u obrazovanju, kao i znanje kako primjeniti okvire za vlastitu organizaciju. Tečaj također pruža ideje za razvijanje metoda i alata evaluacije, osvještavanje primjerene metode provođenja evaluacija, analiziranje rezultata i njihovo korištenje.

Europski fond za regionalni razvoj

Inovativna škola - znanje na dohvat miša

Projekt pod nazivom „Inovativna škola – znanje na dohvat miša“ u rujnu je 2014. godine prijavljen na natječaj „Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa“. Realizacija projekta započela je u ožujku 2015. godine, a projekt je završen u lipnju 2016. godine. Cilj projekta bio je unapređenje upravljanja poslovnim procesima škole uvođenjem holističkog IKT rješenja i razvoj inovativnog obrazovanja uvođenjem e-učenja i učenja na daljinu. Provedba projekta omogućila je objedinjavanje i optimizaciju svih poslovnih procesa, unapređenje organizacije i upravljanja poslovanjem, jačanje kapaciteta zaposlenika, modernizaciju postojećih usluga, razvoj novih obrazovnih programa te unapređenje tehnološke osnove poslovanja.


Ukupna ugovorena vrijednost projekta je 628.712,50 kn, od čega udio EU financiranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 340.347,00 kn. Realizacijom projekta Jantar je postao jedina škola stranih jezika u Splitsko-dalmatinskoj županiji, i jedna od rijetkih u Hrvatskoj, s implementiranim elektroničkim dnevnicima i LMS (Learning Management System) podrškom nastavi. 

Inovacijama u nastavnom procesu povećala se kvaliteta podučavanja, polaznicima osigurala uporaba interaktivnih multimedijalnih materijala za dodatno učenje, unaprijedila komunikacija polaznika s nastavnim osobljem, omogućila razmjena znanja i osigurala dostupnost obrazovnih usluga ciljnim grupama koje zbog nedostatka obrazovnih ustanova u svojoj sredini ili iz osobnih razloga ne mogu pohađati klasičnu nastavu.


Jantar je u projekt ušao zbog nedostatka softverskih rješenja za informatizaciju privatnih škola i ustanova. Zahvaljujući europskim fondovima i stručnosti mladih splitskih informatičara, izradili smo cjeloviti informacijski sustav koji funkcionalnošću i kvalitetom razvijenih softverskih rješenja konkurira svjetskim brendovima. Sredstvima iz projekta financirana je nabava informatičke opreme za modernizaciju nastavnih procesa, nabava interaktivnih obrazovnih materijala, edukacija profesora u korištenju novih tehnologija, i najvažnije – razvoj samog softverskog rješenja.

Želiš se priključiti Jantar Timu?
Pošalji svoj CV