Ključni elementi uspješnog upravljanja razredom
Blog

Ključni elementi uspješnog upravljanja razredom

Za popis svih Jantarovih tečajeva za stručno usavršavanje nastavnika posjetite https://www.jantar.hr/hr/global

Piše: Iva Meštrović, profesorica

Izraz koji koristimo za proces kojim osiguravamo da naša predavanja prođu dobro jest upravljanje razredom. Ovaj proces uključuje mnogo stvari, ali ono što smatramo najvažnijim dobar je odnos između profesora i učenika.

Građenje čvrstih odnosa

Moramo izgraditi dobar odnos (rapport) s našim učenicima kako bismo stvorili sigurno okruženje koje će pomoći učenju. Ova skladna veza je korisna i neki od ishoda su spremnost za suradnju kao i bolja interakcija u učionici. Mnogo je tehnika koje osiguravaju dobar odnos (rapport), a jedna od ključnih jest personalizacija.

Postavljanje pravila

Upoznavanje učenika pomaže u stvaranju tople i poticajne atmosfere koja poboljšava prilike uspješnog procesa učenja. No druga značajna tehnika upravljanja razredom jesu jasno postavljena pravila. Pravila su sastavni dio učinkovitog upravljanja učionicom i pomažu u sprečavanju ometajućeg ponašanja. Pravila su tu kako bi osigurala jednake i sigurne uvjete u kojima učenici mogu učiti do maksimuma svojih mogućnosti. Pravila tvore strukture i navike koje učenici usvajaju te ih pripremaju za svijet rada. I rapport i pravila pomažu u stvaranju pozitivne zajednice izgrađene na obostranom poštovanju.

Dobra organizacija za dobro upravljanje učionicom

Dobra organizacija igra važnu ulogu u tome da predavanja proteknu glatko te da izbjegnemo što više problema koji se mogu pojaviti. Organizacija i priprema su još jedan ključni aspekt uspješnog upravljanja učionicom. Organizirani profesor, organizirane i strukturirane lekcije, rutine i jasne upute važne su da bi naši učenici znali što očekivati i da bi bolje razumjeli radne zadatke. Kad je sve u procesu učenja dobro organizirano, aktivnosti u razredu lakše se izvršavaju – s manje nepoznanica i s jasnim ciljevima i ishodima.

Motivirajmo naše učenike!

Svi želimo da su naši učenici motivirani da bi postigli ciljeve i ispunili ishode. Stoga je motivacija ključni proces u poučavanju i učenju. Smatram da raport, pravila i organizacija, kao jednako važni dijelovi upravljanja razredom, pomažu povećati motivaciju i tako poboljšavaju cjelokupni proces učenja.

Prijavite se na vrijeme
Prijave za Tečaj