Jantar - prva škola u hrvatskoj primljena u International House
Novosti

Jantar - prva škola u hrvatskoj primljena u International House

U listopadu 2017. godine Jantar je organizirao svoju prvu međunarodnu konferenciju škola stranih jezika ADRIES 2017. Bila su to tri predivna dana zanimljivih i poučnih radionica najvećih stručnjaka iz cijele Europe, ali i druženja s kolegama i njihovog upoznavanja s Jantarom. Na kraju konferencije prišao mi je Jonathan Dykes, direktor i suvlasnik 17 International House škola na četiri kontinenta i osnivač kompanije Net Languages. “Zašto se ne prijaviš u International House,” upitao me je…

U veljači 2018. godine vodili smo dvoje profesora na jednu od najvećih konferencija za profesionalno usavršavanje nastavnika stranih jezika u organizaciji International House Barcelona. Preko 500 nastavnika iz svih kutaka svijeta sudjelovalo je na radionicama tijekom tri dana konferencije. Na jednoj od pauza prišla mi je Lucy Horsefield, voditeljica ureda International House World Organization. „Jonathan nam je pričao o Jantaru,“ rekla je. I tako smo službeno započeli priču o pristupanju organizaciji.

Tijekom narednih godinu dana, učili smo sve što smo željeli znati o IH, a oni su isto tako učili o nama. Kada smo u zadnjim koracima postupka pristupanja prošli trodnevnu inspekciju u prosincu 2018. godine, priča je praktički bila završena. Usklađivanje pravilnika i priprema brendiranja trajala je još par mjeseci i 1.3.2019. godine potpisivanjem ugovora Jantar je postao prva škola u Hrvatskoj koja je postala dio International House organizacije.

IH je najveća i najstarija globalna organizacija škola stranih jezika, osnovana još davne 1953. godine. Danas broji 158 škola u 52 države, ukljućujući i Jantar. Osnovna misija organizacije je okupljati škole koje osiguravaju najveću kvalitetu pri pružanju tečajeva stranih jezika. Standardi kvalitete koji se primjenjuju opisani su kroz pet statuta, i svaka škola članica mora ispunjavati sve kriterije. Ciljevi organizacije opisani su kroz dva dokumenta: obećanja polaznicima i obećanja profesorima. Polaznicima se garantira ostvarivanje ciljeva i ishoda učenja propisanih Zajedničkim referentnim okvirom za strane jezike, a nastavnicima profesionalna radna sredina i kontinuirano stručno usavršavanje.

Istovremeno, upravo je International House razvio CELTA program i certifikate, prvi i najveći priznati međunarodni standard za profesore engleskog jezika. CELTA je priznata i od strane Cambridge Assessment English, koji je na kraju i preuzeo izdavanje samog certifikata, dok International House škole organiziraju obuku za nastavnike koji žele steći CELTA priznanje. Za International House škole, održavanje tečajeva za stručno usavršavanje nastavnika jednako je važno kao i pružanje tečajeva stranih jezika svojim polaznicima.

Velika nam je čast biti dio takve organizacije.

Dobro došli u Jantar – International House Split!

Josip Sobin
Direktor

Prijavite se na vrijeme
Prijave za Tečaj