Usluge sudskog tumača

Sudski tumač je osoba koju imenuje predsjednik nadležnog suda i koja je ovlaštena prevoditi pisane ili govorne tekstove s hrvatskog na strani jezik i/ili obrnuto. Svojim žigom sudski tumač ovjerava istovjetnost prijevoda s izvornikom, a ovjereni prijevod osim žiga sadrži i tekst ovjere te potpis sudskog tumača. Uz to, ovjerenom prijevodu mora biti priložena i kopija dokumenta ili originalni dokument. Takav ovjereni prijevod se može zatražiti prilikom korištenja službenih isprava (izvadaka iz matičnih knjiga, sudskih rješenja, diploma, potvrda o nekažnjavanju, certifikata i slično) za potrebe inozemnog tržišta, ali i kada želimo osigurati njihovo priznavanje u Hrvatskoj.

Ako vam je potreban ovjereni prijevod, slobodno nam pošaljite kopiju svog dokumenta na procjenu. Također, predlažemo da prvo točno provjerite s institucijom koja zahtjeva takav dokument treba li vam prijevod originala ili je dostatna i kopija. Sve dokumente, prijevode i vaše podatke čuvamo u strogoj povjerljivosti.

Cijena ovjerenog prijevoda s hrvatskog na engleski, odnosno engleskog na hrvatski jezik, je 150 kn (PDV uključen u cijenu) po kartici teksta (1500 znakova s prazninama, najmanje 1 kartica) za standardne dokumente; dok se jedinična cijena od 125 kn (PDV uključen u cijenu) obračunava za prijevod sljedećih isprava: diplome, potvrde o nekažnjavanju, rodnog i vjenčanog lista. Svaka dodatna kopija ovjerenog prijevoda se ne naplaćuje.