Novosti

Stručno usavršavanje nastavnika

U lipnju ove godine Učilište Jantar je s Agencijom za mobilnost i programe EU potpisalo ugovor o dodjeli financijskih sredstava u sklopu programa Erasmus+. Sredstva će se koristiti za sudjelovanje nastavnika i administrativnog osoblja u programima stručnog usavršavanja diljem Europe, s ciljem da ojačamo naše kapacitete i ponudimo učenicima najkvalitetniju moguću uslugu.